เลิกบุหรี่โทร Quitline 1600

ข่าว/กิจกรรม 7 ส.ค. 66 | เข้าชม: 667

Quitline 1600 ตัวช่วยสำหรับผู้ต้องการเลิกบุหรี่ มีทั้งบริการรับสายโทร.เข้า ติดต่อโทร.กลับ และบริการข้อมูลเพิ่มเติมผ่านไปรษณีย์ และเว็บไซต์

ที่สำคัญ Quitline เข้าใจความยากช่วงแรกในการเลิกบุหรี่  Quitline จึงพร้อมติดตาม คอยให้กำลังใจ และคำแนะนำที่เหมาะกับสถานการณ์ของผู้รับบำบัดในขณะนั้น