ร่วมแสดงความยินดี

น่าเอาอย่าง 18 มิ.ย. 67 | เข้าชม: 66

ขอแสดงความยินดีกับ
เทศบาลตำบลหนองล่อง
อ.หนองล่อง จ.ลำพูน

เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทาน
โล่ประกาศเกียรติคุณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุมยาสูบยอดเยี่ยม


 

ขอแสดงความยินดีกับ
จุดจัดการ  เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่  จังหวัดนครราชสีมา

เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทาน
โล่ประกาศเกียรติคุณ
โรงเรียนปลอดบุหรี่ยอดเยี่ยม

 

ขอแสดงความยินดีกับ
น.ส.วดาวรรค์ พงศนันทน์
ประธานชมรมสื่อวิทยุชัยภูมิ และผู้บริหารสถานีวิทยุคนใจใส
FM 105.00 MHz จังหวัดชัยภูมิ

เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทาน
โล่ประกาศเกียรติคุณ
เครือข่ายสื่อมวลชน นักขับเคลื่อน การควบคุมยาสูบยอดเยี่ยม


ขอแสดงความยินดีกับ
นายธชย ประทุมวรรณ (เก่ง ธชย)

เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทาน
โล่ประกาศเกียรติคุณ
ผู้ชี้นำสังคม (Influencer) สนับสนุนการควบคุมยาสูบ ยอดเยี่ยม