วรรคทองของคุณก้อง ห้วยไร่

น่าเอาอย่าง 18 ม.ค. 67 | เข้าชม: 496

“เพื่อมารยาททางสังคมและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น” เป็นคำพูดที่คุณก้องโพสต์เผยแพร่ กรณีที่เรียกร้องไม่ให้แฟนคลับสูบบุหรี่ไฟฟ้าในการแสดงคอนเสิร์ตของเขา 

สำหรับผมแล้ว คุณก้องช่างสรรหาคำพูดได้โดนใจมาก ๆ
เพราะในที่ที่แสดงคอนเสิร์ต โดยเฉพาะของคุณก้อง คนดูจะเบียดเสียดกันหนาแน่นมาก ที่จะต้องอยู่ในอากาศแวดล้อมที่ อย่างน้อยไม่ควรจะมีมลพิษทางอากาศเข้ามาซ้ำเติมคนที่อยู่ในที่ชมคอนเสิร์ตนั้น
.
ไอบุหรี่ไฟฟ้ามีทั้งฝุ่นพิษ PM 2.5 PM 1.0 สารเคมีอันตราย และสารก่อมะเร็ง กฎหมายประเทศต่าง ๆ จึงห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้า ในทุกที่ที่ห้ามสูบบุหรี่
เพื่อคุ้มครองสิทธิของคนที่ไม่สูบบุหรี่
.
จึงเป็น “มารยาททางสังคมและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น” อย่างที่คุณก้องเขียน ที่ควรจะคำนึงถึงสิ่งที่คนอื่นในสังคม จะได้รับผลกระทบจากไอบุหรี่ไฟฟ้าหรือควันบุหรี่มวน ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ นอกเหนือจากการสร้างความรำคาญแก่คนที่อยู่ใกล้ชิด
.
ผมมั่นใจว่า จะมีคนสูบบุหรี่ไฟฟ้า ที่ไม่สูบในที่ที่แสดงคอนเสิร์ต เพราะตระหนักถึงผลกระทบต่อคนอื่น หรือเคารพกฎหมายที่ห้ามสูบ
.
และผมอยากให้คำพูดของคุณก้อง ห้วยไร่ ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมที่ถูกต้องในสังคมไทย ที่เป็น “มารยาททางสังคมและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น”
.
โดยสถานที่แสดงคอนเสิร์ตทั่วประเทศ ไม่มีการสูบทั้งบุหรี่มวน และบุหรี่ไฟฟ้า
.
ศ.นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ
9 มกราคม 2567
.
อ้างอิง : ก้อง ห้วยไร่ เอาจริง สั่งแบนบุหรี่ไฟฟ้า ห้ามนำเข้าคอนเสิร์ต ถ้าเจอจะเชิญออก | https://www.thairath.co.th/entertain/news/2753585
.
#มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
#คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
#เพื่อมารยาททางสังคมและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น