“มัสยิดปลอดบุหรี่”

น่าเอาอย่าง 21 ส.ค. 66 | เข้าชม: 280

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ขอเชิญชวนและร่วมสนับสนุนการรณรงค์ “มัสยิดปลอดบุหรี่”


#กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ #บุหรี่ไฟฟ้า ในที่สาธารณะ
เป็นมาตรการลดการสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าที่บริษัทบุหรี่กลัว/ไม่ชอบ เป็นอันดับที่ 2 รองจากการขึ้นภาษี เพราะ
.
1. ทำให้คนมีโอกาสสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าลดลง
2. เป็นการส่งสัญญาณว่า ควันบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าทำร้ายคนอื่น
3. เป็นการย้ำว่าคนไม่สูบบุหรี่ ต้องได้รับการปกป้องจากควันบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าที่คนอื่นสูบ
4. เป็นการส่งสัญญาณว่า สังคมไม่ยอมรับการสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในที่สาธารณะ
5. การที่สังคมไม่ยอมรับการสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ทำให้เด็กและเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าน้อยลง (Denormalization of smoking / vaping )
6. ทำให้คนสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า เลิกสูบง่ายขึ้น
.
#องค์การอนามัยโลก แนะนำให้ประเทศต่าง ๆ ห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าในทุกที่ที่กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ธรรมดา เพราะไอบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ #สารก่อมะเร็ง โลหะหนัก เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนที่อยู่ใกล้ชิด
.
การรณรงค์ #บ้านปลอดบุหรี่ ต้องรวมปลอดบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเช่นกัน
.
.
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
16 สิงหาคม 2566
.
.
#ASHThailand
#มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
#คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า