ลูกอมเลิกบุหรี่แจกให้กับชุมชนรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

น่าเอาอย่าง 7 มิ.ย. 61 | เข้าชม: 2,816

โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย อ.เมือง ปัตตานี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต1  ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 ขึ้น
ได้เดินรณรงค์ รับความรู้พิษภัยของบุหรี่ และชมนิทรรศการเรื่องบุหรี่ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น
ทำลูกอมเลิกบุหรี่แจกให้กับชุมชนรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่