โปสเตอร์ มันแปลกนะ

สื่อรณรงค์แนะนำ 7 ม.ค. 67
รหัส: P 5_01_2567 | เข้าชม: 550

โปสเตอร์ มันแปลกนะ  งานพิมพ์ 4 สี ขนาด 15 x 21 นิ้ว

เป็นสื่อสำหรับปิดที่หน้าห้องน้ำ หรือประตูห้องน้ำ

โดยเฉพาะกับโรงเรียน / สถานศึกษา ขอได้ไม่เกิน 10-15 แผ่นต่อแห่ง