info : เตือน ควันบุหรี่ไฟฟ้ามีฝุ่นจิ๋ว PM1.0 ถึง 98%

สื่อรณรงค์แนะนำ 25 ธ.ค. 66
รหัส: info 24_12_2566 | เข้าชม: 745

เตือน !! ควันบุหรี่ไฟฟ้าอันตราย มีฝุ่นจิ๋ว PM 1.0 ถึง 98% เข้าสู่กระแสเลือด ดูดซึมง่าย ทำลายปอด
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ควันบุหรี่ไฟฟ้า นอกจากจะมีนิโคตินปริมาณสูงสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย สารโลหะหนัก และสารเคมีก่อมะเร็งแล้ว ยังมีฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถแทรกซึมเข้าสู่ปอดได้ง่าย โดยเฉพาะ PM 1.0 ที่มีขนาดเล็กกว่า PM 2.5 เป็นฝุ่นละอองจิ๋วที่มีขนาดไม่เกิน 1 ไมครอน พบในควันบุหรี่ไฟฟ้ามากถึง 98% สามารถเข้าสู่กระแสเลือดและปอดได้ หากสะสมไปเรื่อยๆ ทำให้การทำงานของปอดบกพร่อง เกิดการอักเสบ และเกิดความเป็นพิษต่อยีนในเซลล์ต่างๆ เป็นสาเหตุของหอบหืด หลอดลมอักเสบ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง พังผืดในปอด รวมถึงก่อให้เกิดมะเร็งปอดได้