เจาะอันตรายควันบุหรี่ที่คุณยังไม่รู้

สื่อรณรงค์แนะนำ 21 ส.ค. 66
รหัส: clip 21_08_2566 | เข้าชม: 1,442

เปิดความจริงของตัวอันตรายที่ยิ่งกว่า PM2.5
เพราะ มาได้ทุกเมื่อ ทุกฤดูกาล สามารถทะลุทวงห้องของคุณ และตกค้างยาวนาน
คลิปนี้จะพิสูจน์ให้คุณเห็น