บุหรี่ไฟฟ้า ทำร้ายสมองเด็ก !

คอลัมน์ความคิด 18 มิ.ย. 67 | เข้าชม: 70
บุหรี่ไฟฟ้า ทำร้ายสมองเด็ก !
เด็กและเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า ไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก ๆ ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า
อันตรายต่อสมองของเด็กและเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า ไม่เหมือนอันตรายของผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า
แต่อันตรายต่อสมองของเด็กและผู้ใหญ่ที่เหมือนกันคือ “การเสพติดนิโคตินรุนแรง ยากที่จะเลิกได้ตลอดชีวิต