บุหรี่ไฟฟ้า ภัยคุกคามต่อนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของศธ.

คอลัมน์ความคิด 18 มี.ค. 67 | เข้าชม: 138
บุหรี่ไฟฟ้า ภัยคุกคามต่อนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของศธ.
 
 
การระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กนักเรียน ที่ลงไปถึงระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ จะเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุด ของนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ที่ประกาศโดย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ จากผลการสำรวจที่พบว่า เด็กนักเรียนอายุ 13-15 ปี ชายสูบบุหรี่ไฟฟ้า 20.2% และหญิง 15.0% รวมทั้งสองเพศ 17.6% (2566)
.
ผมอยากให้ลองอ่านผลการสำรวจครู 4 พันคน โดยสมาคมครูประเทศอังกฏษ NASUWT ที่เผยแพร่เดือนกรกฎาคม 2023
.
85% เห็นว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นปัญหาใหญ่ของโรงเรียน
.
54% ของครู ตอบว่า มีนักเรียนบางคนหลบออกจากห้องเรียนซ้ำ ๆ เพื่อไปสูบบุหรี่ไฟฟ้า
.
35% ของนักเรียนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า มีปัญหาสมาธิในการเรียน ผลจากการติดนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า
.
20% เท่านั้น ที่เชื่อว่าโรงเรียนของตัวเองมีนโยบายเพียงพอ ที่จะรับมือกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียน
.
เลขาธิการของสมาคมครู Dr.Patrick Roach กล่าวว่า “ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ต่อความตั้งใจเรียนของเด็กนักเรียน เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ และอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลในการแก้ปัญหา”
.
ทั้งอังกฤษและสหรัฐอเมริกา มีบทเรียนในการต่อสู้กับปัญหาการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียน มาก่อนเรา
.
สมควรที่ท่านรัฐมนตรีพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่จะสั่งการและติดตามให้มีการวิเคราะห์ ศึกษาและนำมาปรับใช้อย่างเร่งด่วน
 
 
มิฉะนั้น นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ที่ประกาศใช้ จะเป็นไปไม่ได้ ตั้งแต่เริ่ม
.
ศ.นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ
17 มีนาคม 2567
.
.

#ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า