จะสูบบุหรี่มวนหรือบุหรี่ไฟฟ้า ก็เสพติดนิโคตินเหมือนกัน

คอลัมน์ความคิด 7 ก.พ. 67 | เข้าชม: 61

ทั้งการสูบบุหรี่มวนและสูบบุหรี่ไฟฟ้า เป็นเพียงการนำสารเสพติดนิโคตินเข้าสู่ร่างกาย นิโคตินมีอำนาจเสพติดสูงเทียบเท่าการเสพติดเฮโรอิน

งานวิจัยพบว่า คนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเลิกบุหรี่มวน จำนวนมากจะกลายเป็นคนที่สูบทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวน ด้วยความเข้าใจผิดที่ว่า จะลดอันตรายจากบุหรี่มวนที่สูบน้อยลง

แต่งานวิจัยกลับพบว่า การสูบทั้งบุหรี่มวนร่วมกับบุหรี่ไฟฟ้า มีอันตรายต่อสุขภาพ มากกว่า การสูบเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

Credit: John R. Polito
           Nicotine Cessation Educator

อ้างอิง :  Whyquit.com | https://www.facebook.com/photo?fbid=1151484146137731&set=a.1025378912081589&locale=it_IT