กรมควบคุมโรค เตือนสูบบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงป่วยโรคหอบหืดสูงถึง 1.31 เท่า

คอลัมน์ความคิด 5 ม.ค. 67 | เข้าชม: 108

วันนี้ (25 ธันวาคม 2566) นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันมีข้อมูลและหลักฐานทางวิชาการยืนยันไปในทางเดียวกันแล้วว่า “การสูบบุหรี่ไฟฟ้า” เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะในละอองไอของบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสุขภาพ ประกอบด้วย สารนิโคตินปริมาณสูง สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย สารเคมี โลหะหนัก รวมถึงก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถแทรกซึมเข้าสู่ปอดและเข้าสู่กระแสเลือด โดยสารพิษเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้น ก่อให้เกิดอาการโรคหอบหืดได้

 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับโรคหอบหืดในวัยรุ่น  ของนักวิชาการชาวจีน พบว่าผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงของการเป็นโรคหอบหืดสูงถึง 1.31 เท่า และหากสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำเสี่ยงเป็นโรคหอบหืดสูงถึง 1.36 เท่า

นายแพทย์ธงชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมควบคุมโรค ขอแนะนำประชาชนเลิกสูบ  ทั้งบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อลดโอกาสเสี่ยงเกิดโรคและภัยสุขภาพ เพราะในบุหรี่ หรือบุหรี่ไฟฟ้า มีสารพิษเสพติดอันตราย หากฝ่าฝืนสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่สาธารณะ ต้องโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษ พิษภัยของบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงการเลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 

ข้อมูลจาก : กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 25 ธันวาคม 2566

อ้างอิง

(1) Banks, Emily, et al. (2023). Electronic Cigarettes and Health Outcomes: Umbrella and Systematic Review of the Global Evidence: https://doi.org/10.5694/mja2.51890.

(2) Xuechao Li, et al. (2022). Association Between E-Cigarettes and Asthma in Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis: https://doi.org/10.1016/j.amepre.2022.01.015