กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

คอลัมน์ความคิด 1 มิ.ย. 65 | เข้าชม: 667

องค์การอนามัยโลก กำหนดให้วันที่ ๓๑ พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อกระตุ้นเตือนให้เห็นอันตรายของพิษภัยจากบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพ สำหรับในประเทศไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรม ทช. ได้จัดโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ขึ้น เพื่อให้พื้นที่ชายหาดเป็นพื้นที่สะอาด ปราศจากกลิ่นควันบุหรี่ สามารถพักผ่อนได้อย่างมีความสุข

https://projects.dmcr.go.th/miniprojects/57/22060

#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน #dmcrth #ชายหาดปลอดบุหรี่ #วันงดสูบบุหรี่โลก