อังกฤษเดินหน้ากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ

คอลัมน์ความคิด 24 ก.พ. 57 | เข้าชม: 2,720

 

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เปิดเผยรัฐบาลอังกฤษเตรียมร่างกฎหมาย "ซองบุหรี่แบบเรียบ"  สำหรับพระราชินีอังกฤษประกาศใช้ในเดือนพฤษภาคมนี้  โดยรูปแบบกฎหมายจะเหมือนกับที่ประเทศออสเตรเลียบังคับใช้ไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคมปีก่อน

 


 โดยนายเดวิด  คาเมรอน  นายกรัฐมนตรีประกาศให้มีการออกกฎหมายดังกล่าว  ภายหลังจากรายงานการวิจัยเปรียบเทียบสภาวะสุขภาพของประชาชนใน 19 ประเทศที่พบว่า  คนอังกฤษมีดัชนีสุขภาพอยู่ในระดับต่ำกว่าประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่  อันเป็นผลมาจากปัญหาการกิน  การดื่ม  และการใช้สารเสพติดต่าง ๆ โดยเฉพาะการสูบบุหรี่ทำให้คนอังกฤษเสียชีวิตปีละหนึ่งแสนคน  และเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจหนึ่งหมื่นสี่พันล้านปอนด์ต่อปี  ที่ผ่านมารัฐบาลอังกฤษได้ขึ้นภาษียาสูบจนราคาขายปลีกบุหรี่ตกซองละสี่ร้อยบาท  ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะทุกแห่ง  ห้ามตั้งซองบุหรี่ ณ จุดขายในร้านซุปเปอร์มาร์เกตตั้งแต่ปีที่แล้ว  และห้ามตั้งซองบุหรี่ในร้านค้าปลีกทั่วประเทศในเดือนเมษายน 2558

 


 กระทรวงสาธารณสุขอังกฤษได้เริ่มปรึกษาการที่จะออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2554  และได้ข้อสรุปเมื่อเดือนสิงหาคม 2555  ว่า  ซองบุหรี่แบบเรียบสื่อสัญญาณทางลบแก่สินค้ายาสูบ  ลดความผูกพันกับตราสินค้าของผู้สูบ  ลดการใช้ตราสินค้าบุหรี่ในการแสดงสถานะผู้สูบ  สะท้อนภาพที่แท้จริงของสินค้ายาสูบ  และลดความดึงดูดของซองบุหรี่ในผู้ไม่สูบบุหรี่โดยเฉพาะในวัยรุ่น  ทั้งนี้กฎหมายในออสเตรเลียกำหนดให้ซองบุหรี่มีภาพคำเตือนขนาด 75%ข้างหนึ่งและ 90%อีกข้างหนึ่งของซองบุหรี่  และพื้นที่ซองส่วนที่เหลือให้พิมพ์ได้เฉพาะตัวอักษรขนาดเดียวกันที่บอกชื่อยี่ห้อบุหรี่แต่ละยี่ห้อบนพื้นที่ซองสีเขียวมะกอกเหมือนกันทุกยี่ห้อ

 


 ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  กล่าวว่า  การที่อังกฤษจะประกาศใช้ซองบุหรี่แบบเรียบในเดือนพฤษภาคมนี้  ทั้งที่องค์การค้าโลกกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคำฟ้องของประเทศฮอนดูรัส ยูเครน ต่อรัฐบาลออสเตรเลียเกี่ยวกับกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ  น่าจะแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลอังกฤษคาดการณ์ว่า  ออสเตรเลียจะเป็นฝ่ายชนะคดีที่องค์การค้าโลก  จึงได้เดินหน้าที่จะดำเนินการออกกฎหมายดังกล่าว  สำหรับประเทศไทย  ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.......ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดให้บริษัทบุหรี่ต้องใช้ซองบุหรี่แบบเรียบ  ซึ่งอยากจะขอให้ทุกฝ่ายสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าว เพื่อลดจำนวนเยาวชนไทยที่จะเข้ามาเสพติดบุหรี่ในอนาคต