รายงานวิจัยเผยความสัมพันธ์ #บุหรี่ไฟฟ้า กับปัญหาสุขภาพจิต #mentalhealth

อันตรายจากบุหรี่ 12 ต.ค. 65 | เข้าชม: 1,621

รายงานวิจัยเผยความสัมพันธ์ #บุหรี่ไฟฟ้า กับปัญหาสุขภาพจิต #mentalhealth

ทั้งสูบเอง หรือสูดควันบุหรี่ไฟฟ้ามือสองมีผลกระทบต่อสุขภาพจิต เสี่ยงก่อปัญหา เครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ ซึมเศร้า ขั้นปานกลางถึงรุนแรง

คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ศึกษาผลกระทบของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า และการได้รับควันมือสองจากบุหรี่ไฟฟ้า (ไม่ได้สูบเอง แต่อยู่ใกล้กับคนที่สูบ) ต่อปัญหาสุขภาพจิต ได้แก่ ซึมเศร้า นอนไม่หลับ วิตกกังวล และเครียด

ผลวิจัยสรุปได้ดังนี้
สูบทั้งบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงสูงสุด 3.37 เท่า (95% CI: 2.85–4.00)
สูบบุหรี่ไฟฟ้า โดยไม่เคยสูบบุหรี่ธรรมดามาก่อน เสี่ยง 3.14 เท่า (95% CI: 2.41–4.09)
ไม่สูบ แต่ได้รับควันมือสองจากบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยง 1.43 เท่า (95% CI: 1.03–1.99)
ปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาสำคัญ อย่าซ้ำเติมตัวเองและคนรอบข้างด้วย #บุหรี่ไฟฟ้า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

อ้างอิง Farrell KR, Weitzman M, Karey E, Lai TKY, Gordon T, Xu S. Passive exposure to
e-cigarette emissions is associated with worsened mental health. BMC Public Health. 2022;22(1):1138. Published 2022 Jun 7. doi:10.1186/s12889-022-13470-9