คำถามชิงรางวัล
คำถามประจำเดือน มกราคม 2557
มาช่วยคุณพ่อ คุณแม่เลิกบุหรี่เพื่อลูก ในโอกาสวันเด็กกันดีกว่า

มาช่วยคุณพ่อ คุณแม่เลิกบุหรี่เพื่อลูก ในโอกาสวันเด็กกันดีกว่า
เอาไปเลยค่ะ 20 ตัว สำหรับวิธีการช่วยเหลือคนในครอบครัว 

 

รายชื่อผู้โชคดี
 1. คุณ นาย เกษตร ยีหรีม
 2. คุณ แทนคุณ ทรัพย์สิริโสภา
 3. คุณ หัวหน้างานระบาดวิทยา และป้องกันโรคฯ
 4. คุณ รอง ผอ.กลุ่มอำนวยการ (อ.กฤษณา)
 5. คุณ ภูมิวิชญ์ จีนนาพัฒ
 6. คุณ ดวงพร พลปัถพี
 7. คุณ บุษญา อินทร์บำรุง
 8. คุณ พูลศักดิ์ วชิรตรีรัตน์
 9. คุณ ศรวีร์ แสนธรรมมา
 10. คุณ พัชรี นนทพันธุ์
 11. คุณ เจษฎา อิวาโคชิ
 12. คุณ สิรภพ โชคเศรษฐกิจ
 13. คุณ นางสาววัลลีย์ พวงสายใจ
 14. คุณ อรรถเมธ ตะโกนา
 15. คุณ ด.ช.ณัฐภูมิ พรมขำ
 16. คุณ กุสุมา ถาวร
 17. คุณ นางสาวสุราค์ ปรีเปรม
 18. คุณ นางกัญตลักษณ์ ฤทธิ์แดง
 19. คุณ จันทร์นวล ประดิษฐ์