รายชื่อผู้โชคดีจากคำถามประจำเดือน มิถุนายน 2561

วันต่อต้านยาเสพติด คือวันที่เท่าไหร่

รายชื่อผู้โชคดีรับเสื้อยืดไป

สร้อยทอง วงศ์ไชย

ด.ช.มูฮัมหมัดชารีฟ แวบือราเฮง

ชนิสรา แถมสมดี

จินดารัตน์ แก้วสุวรรณ์

นางสาวเยาวลักษณ์ เที่ยงกระโทก

นางมาราตี มามะ

นันทนา นรเศรษฐ์กุล

แสงจันทร์ ผ่านชาวนา

ดวงตา ศรีวิเชียร

นายเมธี วัฒนสิงห์