คำถามประจำเดือน ธันวาคม 2560
ปีใหม่นี้ คุณอยากทำอะไรเพื่อคนที่คุณรัก

รายชื่อผู้โชคดี

ณัฐพร อินทร์แก้ว

บุญเสริฐ ตั๋นฟู

พงศร มีวาสนา

นราทิพย์ ปลอดทอง

นายภูมิวิชญ์ จีนนาพัฒ

นายแวอดินันต์ หะมะ

นส.รุซมีนี ฮาแวกะแซะ

ณัฐภัทร ชนไธสง

นายแวอาแซ มามะ

นางมาราตี มามะ