คำถามประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
ทำดีเพื่อพ่อ ชวนกันเลิกบุหรี่

10 ท่านแรก จะได้รับเสื้อยืด "สังคมปลอดบุหรี่ คุณมีส่วนร่วม" จำนวน 10 ตัว

รายชื่อผู้โชคดี

ผู้โชคดีได้รับเสื้อยืด ได้แก่

สิทธิสาร สิริโสภา
อ.กฤษณ เหมะชัย
ธนวัฒน์ มัณฑุกานนท์
นายแวอดินันต์ หะมะ
ไมตรี สุขแจ่ม
นางสาวเขมณัฏฐ์ ศรีพรหมภัทร์
พราวพรรณ จันทร์ดำ
สิรภพ โชคเศรษฐกิจ
นางสาวอุษา ลี้ประเสริฐ
ปรัชญา ต๋าตา

ปล.ขอชื่อที่อยู่ด้วยนะค่ะ  จะได้จัดส่งเสื้อให้ค่ะ 

ขอบคุณค่ะ ที่ร่วมสนุก