รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สถานีตำรวจ
กก.ปพ.บก.สส.ภ.5

บก.สส.ภ.๕ ถ.มหิดล หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 22 พฤศจิกายน 2561

สถานีตำรวจ
สภ.บ้านฝาง

355 2 ถ.มะลิวัลย์ บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 40270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 21 พฤศจิกายน 2561

สถานีตำรวจ
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒

ค่ายศรีนครินทรา ม.7.ต.ถ้ำใหญ่ ค่ายศรีนครินทรา ม.7.ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ถ.- ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 06 สิงหาคม 2561

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรนาพูน

นาพูน วังชิ้น แพร่ 54160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 25 มิถุนายน 2561

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรราพูน

สถานีตำรวจภูธรราพูน นาพูน วังชิ้น แพร่ 54160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2561

สถานีตำรวจ
สน.จักรวรรดิ

324 ถ.จักรวรรดิ จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2560

วันที่ลงทะเบียน: 13 กรกฎาคม 2560

สถานีตำรวจ
กองบัญชาการตำรวจนครบาล

323 ถ.ศรีอยุธยา - เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 13 กรกฎาคม 2560

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรฟากท่า

สภ.ฟากท่า ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ 53130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 01 พฤษภาคม 2560

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรเฝ้าไร่

111 ม.11 เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย 43120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 สิงหาคม 2559

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรพร้าว จว.เชียงใหม่

190 หมู่ 4 ถ.รอบเวียงด้านใต้ ตำบลเวียง พร้าว เชียงใหม่ 50190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2553

วันที่ลงทะเบียน: 25 เมษายน 2559

สถานีตำรวจ
สภ.สุขสำราญ

ถ.เพชรเกษม กำพวน สุขสำราญ ระนอง 85120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 14 กุมภาพันธ์ 2559

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจบึงสามพัน

ต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558