รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจหนองฉาง

125 1 หนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี 61110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรหนองขาหย่าง

หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง อุทัยธานี 61130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรห้วยคต

3 ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 61170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรสว่างอารมณ์

49 1 สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 61150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรลานสัก

311 2 ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี 61160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรการุ้ง

เมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี 61180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรบ้านไร่

2 1 บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 61140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรทัพทัน

ถ.สายทัพทัน – ตลุกดู่ ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี 61120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรตลุกดู่

3 ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี 61120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรเขาบางแกรก

600 4 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี 61170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจเมืองอุทัยธานี

3 2 สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจวังกะพี้

33 6 วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557