• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สถานีตำรวจภูธรสว่างอารมณ์
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  49 1 สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 61150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 12:44:36
 • สถานีตำรวจภูธรลานสัก
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  311 2 ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี 61160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 12:43:25
 • สถานีตำรวจภูธรการุ้ง
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  เมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี 61180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 12:42:05
 • สถานีตำรวจภูธรบ้านไร่
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  2 1 บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 61140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 12:40:33
 • สถานีตำรวจภูธรทัพทัน
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  ถ.สายทัพทัน – ตลุกดู่ ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี 61120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 12:33:36
 • สถานีตำรวจภูธรตลุกดู่
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  3 ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี 61120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 11:35:11
 • สถานีตำรวจภูธรเขาบางแกรก
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  600 4 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี 61170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 11:31:54
 • สถานีตำรวจเมืองอุทัยธานี
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  3 2 สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 11:29:49
 • สถานีตำรวจวังกะพี้
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  33 6 วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 11:17:11
 • สถานีตำรวจภูธรลับแล
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  ถ.ศรีพนมมาศ ศรีพนมมาศ ลับแล อุตรดิตถ์ 53130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 11:15:07
 • สถานีตำรวจภูธรฟากท่า
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  9 ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ 53160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 11:12:01
 • สถานีตำรวจภูธรพญาแมน
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  75 4 พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์ 53120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 11:09:59
9/47