• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สถานีตำรวจภูธรบ่อหลวง
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  4 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 50240
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:12:03
 • สถานีตำรวจภูธรนาหวาย
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  171 3 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:10:07
 • สถานีตำรวจภูธรดอยหล่อ
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  200 5 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:08:37
 • สถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  178 1 เชียงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:07:31
 • สถานีตำรวจภูธรดอยเต่า
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  146 3 ท่าเดื่อ ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:05:59
 • สถานีตำรวจภูธรเชียงดาว
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  100 6 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:04:49
 • สถานีตำรวจไชยปราการ
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  2 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:03:34
 • สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  199 ถ.แยกกองกำลังผาเมือง ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:02:23
 • สถานีตำรวจภูธรจอมทอง
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  164 4 ถ.เชียงใหม่-ฮอด บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 50160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:00:52
 • สถานีตำรวจหนองฉาง
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  125 1 หนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี 61110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 12:51:02
 • สถานีตำรวจภูธรหนองขาหย่าง
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง อุทัยธานี 61130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 12:48:58
 • สถานีตำรวจภูธรห้วยคต
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  3 ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 61170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 12:47:47
8/47