• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สถานีตำรวจภูธรดอยหล่อ
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  200 5 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:08:37
 • สถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  178 1 เชียงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:07:31
 • สถานีตำรวจภูธรดอยเต่า
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  146 3 ท่าเดื่อ ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:05:59
 • สถานีตำรวจภูธรเชียงดาว
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  100 6 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:04:49
 • สถานีตำรวจไชยปราการ
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  2 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:03:34
 • สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  199 ถ.แยกกองกำลังผาเมือง ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:02:23
 • สถานีตำรวจภูธรจอมทอง
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  164 4 ถ.เชียงใหม่-ฮอด บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 50160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:00:52
 • สถานีตำรวจหนองฉาง
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  125 1 หนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี 61110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 12:51:02
 • สถานีตำรวจภูธรหนองขาหย่าง
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง อุทัยธานี 61130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 12:48:58
 • สถานีตำรวจภูธรห้วยคต
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  3 ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 61170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 12:47:47
 • สถานีตำรวจภูธรสว่างอารมณ์
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  49 1 สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 61150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 12:44:36
 • สถานีตำรวจภูธรลานสัก
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  311 2 ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี 61160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 12:43:25
8/47