• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สถานีตำรวจภูธรแม่ริม
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 50180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:28:08
 • สถานีตำรวจภูธรแม่แฝก
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  143 14 บ้านเจดีย์เจริญ ถ.เชียงใหม่-พร้าว แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ 50210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:27:06
 • สถานีตำรวจภูธรแม่โป่ง
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  6 6 แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:25:47
 • สถานีตำรวจแม่ปิง
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  191 3 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:24:30
 • สถานีตำรวจภูธรเเม่ตื่น
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  126 1 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 50310
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:22:23
 • สถานีตำรวจภูธรแม่แจ่ม
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  55 4 ช่่างเคิ่ม แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:21:21
 • สถานีตำรวจภูธรแม่แตง
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  124 2 สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 50150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:20:12
 • สถานีตำรวจภูธรแม่กา
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  3 แม่สา ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:19:02
 • สถานีตำรวจภูธรภูพิงค์ราชนิเวศ์
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  193 1 ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:17:22
 • สถานีตำรวจภูธรพร้าว
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  190 4 เวียง พร้าว เชียงใหม่ 50190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:16:08
 • สถานีตำรวจภูธรฝาง
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  551 3 เวียง ฝาง เชียงใหม่ 50110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:14:47
 • สถานีตำรวจป่าแป๋
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  138 4 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 50150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:13:22
7/47