• ทั่วไป
  1,121
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,472
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  138
 • เทศบาล
  8
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สถานีตำรวจเวียงหนองล่อง
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  หนองล่อง เวียงหนองล่อง ลำพูน 51120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 14:37:33
 • สถานีตำรวจภูธรลี้
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  ลี้ ลี้ ลำพูน 51110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 14:32:39
 • สถานีตำรวจภูธรแม่ทา
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  11 แม่ทา แม่ทา ลำพูน 51170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 14:29:56
 • สถานีตำรวจภูธรป่าซาง
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  482 1 ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน 51120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 14:28:20
 • สถานีตำรวจภูธรบ้านโฮ่ง
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  204 2 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน 51130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 14:26:30
 • สถานีตำรวจบ้านธฺ
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน 51180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 14:24:43
 • สถานีตำรวจทุ่งหัวช้าง
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 51160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 14:22:42
 • สถานีตำรวจภูธรทากาศ
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  ทากาศ แม่ทา ลำพูน 51170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 14:19:40
 • สถานีตำรวจภูธรก้อ
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  ก้อ ลี้ ลำพูน 51110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 14:16:48
 • สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  ูบ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน 51000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 14:12:32
 • สถานีตำรวจภูธรฮอด
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  557 2 ถ.เชียงใหม่-หางดง หางดง ฮอด เชียงใหม่ 50240
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:55:50
 • สถานีตำรวจภูธรอมก๋อย
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  243 1 ถ.เจริญทัศนา อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 50310
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 13:54:22
5/47