รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ

8 แม่เมาะ แม่เมาะ ลำปาง 52220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรแม่พริก

331 1 แม่พริก แม่พริก ลำปาง 52180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรแม่ทะ

12 3 นาครัว แม่ทะ ลำปาง 52150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรเมืองยาว

137 1 แม่สัน ห้างฉัตร ลำปาง 52190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจเมืองปาน

296 4 เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 52240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรบ้านเอื้อม

346 12 บ้านเอื้อม เมืองลำปาง ลำปาง 52100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรแจ้ซ้อน

381 แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 52240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรบ้านเสด็จ

700 3 ถ.ลำปาง-งาว บ้านเสด็จ เมืองลำพูน ลำพูน 52000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรทุ่งฝาย

100 ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม นิคมพัฒนา เมืองลำพูน ลำพูน 52000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรเถิน

ล้อมแรด เถิน ลำปาง 52160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรแจ้ห่ม

59 1 ถ.วิเชตวัฒนา แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง 52120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรงาว

6 4 หลวงเหนือ งาว ลำปาง 52110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557