• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สถานีตำรวจภูธรเมืองยาว
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  137 1 แม่สัน ห้างฉัตร ลำปาง 52190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 15:08:09
 • สถานีตำรวจเมืองปาน
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  296 4 เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 52240
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 15:04:17
 • สถานีตำรวจภูธรบ้านเอื้อม
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  346 12 บ้านเอื้อม เมืองลำปาง ลำปาง 52100
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 15:03:06
 • สถานีตำรวจภูธรแจ้ซ้อน
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  381 แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 52240
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 15:01:58
 • สถานีตำรวจภูธรบ้านเสด็จ
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  700 3 ถ.ลำปาง-งาว บ้านเสด็จ เมืองลำพูน ลำพูน 52000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 15:00:59
 • สถานีตำรวจภูธรทุ่งฝาย
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  100 ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม นิคมพัฒนา เมืองลำพูน ลำพูน 52000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 14:56:33
 • สถานีตำรวจภูธรเถิน
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  ล้อมแรด เถิน ลำปาง 52160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 14:54:38
 • สถานีตำรวจภูธรแจ้ห่ม
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  59 1 ถ.วิเชตวัฒนา แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง 52120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 14:52:02
 • สถานีตำรวจภูธรงาว
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  6 4 หลวงเหนือ งาว ลำปาง 52110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 14:47:22
 • สถานีตำรวจภูธรเกาะคา
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  402 4 ท่าผา เกาะคา ลำปาง 52100
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 14:45:10
 • สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  97 ถ.จามเทวี เวียงเหนือ เมืองลำปาง ลำปาง 52100
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 14:42:55
 • สถานีตำรวจภูธรเหมืองจี้
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  226 12 เหมืองจี้ เมืองลำพูน ลำพูน 51000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 14:39:24
4/47