• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย 57130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 15:49:10
 • สถานีตำรวจภูธรแม่ยาว
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  284 14 แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 15:43:01
 • สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  459 ถ.รัตนาเขต เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 15:41:51
 • สถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  135 10 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 52190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 15:31:06
 • สถานีตำรวจภูธรสบปราบ
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  251 2 สบปราบ สบปราบ ลำปาง 52170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 15:27:56
 • สถานีตำรวจภูธรเสริมงาม
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  93 11 ทุ่งงาม เสริมงาม ลำปาง 52210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 15:23:44
 • สถานีตำรวจภูธรวังเหนือ
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  215 3 วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง 52140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 15:21:11
 • สถานีตำรวจภูธรเวียงมอก
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  148 12 เวียงมอก เถิน ลำปาง 52160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 15:18:51
 • สถานีตำรวจภูธรร่องเคาะ
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  333 ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 52140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 15:17:22
 • สถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  8 แม่เมาะ แม่เมาะ ลำปาง 52220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 15:15:33
 • สถานีตำรวจภูธรแม่พริก
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  331 1 แม่พริก แม่พริก ลำปาง 52180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 15:13:35
 • สถานีตำรวจภูธรแม่ทะ
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  12 3 นาครัว แม่ทะ ลำปาง 52150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 15:09:43
3/47