รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจนางิ้ว

ต.นางิ้ว สังคม หนองคาย 40280

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ เมืองระยอง ระยอง 21000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรภูพิงค์ จ.เชียงใหม่

193 ม.1 ต.ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงเราย

14/1 ม.5 ต.บ้านคู้ เมืองเชียงราย เชียงราย 57100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม

ต.ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรตระการพืชผล

388 ต.ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ต.ขุนทะ้ล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรจ.นครราชสีมา

ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 11 มิถุนายน 2558

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรพุนพิน

20 - ถ.จุลจอมเกล้า ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2558

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรบุญเรือง

227 2 ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 57140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรเทิง

เวียง เทิง เชียงราย 57160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรดอยหลวง

137 8 ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย 57110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2557