• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงเราย
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  14/1 ม.5 ต.บ้านคู้ เมืองเชียงราย เชียงราย 57100
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 10:54:19
 • สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  ต.ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 10:52:09
 • สถานีตำรวจภูธรตระการพืชผล
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  388 ต.ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 09:37:44
 • สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  ต.ขุนทะ้ล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 09:32:46
 • สถานีตำรวจภูธรจ.นครราชสีมา
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 มิถุนายน 2558 10:15:02
 • สถานีตำรวจภูธรพุนพิน
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  20 - ถ.จุลจอมเกล้า ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 พฤษภาคม 2558 05:48:41
 • สถานีตำรวจภูธรบุญเรือง
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  227 2 ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 57140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 16:09:54
 • สถานีตำรวจภูธรเทิง
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  เวียง เทิง เชียงราย 57160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 16:06:37
 • สถานีตำรวจภูธรดอยหลวง
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  137 8 ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย 57110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 16:03:31
 • สถานีตำรวจภูธรเชียงแสน
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  2 3 เวียง เชียงแสน เชียงราย 57150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 16:00:56
 • สถานีตำรวจภูธรเชียงของ
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  299 12 เวียง เชียงของ เชียงราย 57140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 15:58:16
 • สถานีตำรวจขุนตาล
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  187 14 ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย 57340
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 15:50:46
2/47