• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,981
 • สำนักงาน
  1,313
 • โรงเรียน
  1,478
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  187
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สถานีตำรวจภูธรพิชัย
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  191 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ 53120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 11:07:56
 • สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  206 3 บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ 53180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 11:05:30
 • สถานีตำรวจภูธรน้ำหมัน
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  112 9 น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ 53150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 11:03:56
 • สถานีตำรวจนาอิน
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  5 4 แสนตอ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 53110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 10:59:34
 • สถานีตำรวจนาอิน
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  159 นาอิน พิชัย อุตรดิตถ์ 53120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 10:58:36
 • สถานีตำรวจท่าปลา
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  80 1 ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 53150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 10:57:37
 • สถานีตำรวจภูธรทองแสงชัย
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  ป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 53230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 10:56:30
 • สถานีตำรวจภูธรตรอน
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  240 10 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์ 53140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 10:55:11
 • สถานีตำรวจแม่คำมัน
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  92 2 ด่านแม่คำมัน ลับแล อุตรดิตถ์ 53210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 10:53:38
 • สถานีตำรวจภูธรเด่นเหล็ก
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  3 เด่นเหล็ก น้ำปาด อุตรดิตถ์ 53110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 10:50:40
 • สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  194 ถ.สำราญรื่น ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 10:49:38
 • สถานีตำรวจสากเหล็ก
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  111 9 สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 66160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กรกฎาคม 2557 10:19:42
10/47