• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สถานีตำรวจภูธรฟากท่า
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  สภ.ฟากท่า ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ 53130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 พฤษภาคม 2560 08:46:12
 • สถานีตำรวจภูธรเฝ้าไร่
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  111 ม.11 เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย 43120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 สิงหาคม 2559 09:53:11
 • สถานีตำรวจภูธรพร้าว จว.เชียงใหม่
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  190 หมู่ 4 ถ.รอบเวียงด้านใต้ ตำบลเวียง พร้าว เชียงใหม่ 50190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2553
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 เมษายน 2559 11:00:34
 • สภ.สุขสำราญ
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  ถ.เพชรเกษม กำพวน สุขสำราญ ระนอง 85120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  14 กุมภาพันธ์ 2559 20:56:40
 • สถานีตำรวจบึงสามพัน
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  ต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 15:46:51
 • สถานีตำรวจท่าเรือ
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  229 ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 13:44:52
 • สภ.เมืองชลบุรี
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  127/593 ม. 3 ต.เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 13:39:56
 • สถานีตำรวจนางิ้ว
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  ต.นางิ้ว สังคม หนองคาย 40280
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 11:57:54
 • สถานีตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ เมืองระยอง ระยอง 21000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 11:44:07
 • สถานีตำรวจภูธรภูพิงค์ จ.เชียงใหม่
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  193 ม.1 ต.ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 11:35:29
 • สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงเราย
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  14/1 ม.5 ต.บ้านคู้ เมืองเชียงราย เชียงราย 57100
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 10:54:19
 • สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  ต.ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 10:52:09
1/47