รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
วัด
วัดคาทอลิกมาระโก

16 8 ถ.บ้านก้าวเจริญพร ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 18 กันยายน 2561

วัด
วัดสามกอง

เกาะแต้ว เมืองสงขลา สงขลา 90000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2549

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2561

วัด
วัดป่าคอวัง (วังวิโมกข์) / สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่านแห่งที่ ๙

๘๒ หมู่ ๙ ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน ๕๕๐๐๐

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 29 มกราคม 2561

วัด
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

34 ถ.สนามชัย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 13 กรกฎาคม 2560

วัด
วัดนาเจริญ

159 หมู่ 4 โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 12 กรกฎาคม 2560

วัด
วัดพระนอน

73 3 ถ.นายม นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2560

วัด
วัดหนองสร้อยติ่ง

2 หมู่ที่12 - ถ.- หนองไม้แก่น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 16 กันยายน 2559

วัด
วัดหนองสร้อยติ่ง

2 หมู่ที่12 - ถ.- หนองไม้แก่น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 16 กันยายน 2559

วัด
วัดหนองสร้อยติ่ง

2 หมู่ที่12 หนองไม้แก่น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 16 กันยายน 2559

วัด
วัดทรงธรรมวรวิหาร

1200 ถ.ทรงธรรม ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ 10130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 มกราคม 2559

วัด
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

250 ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 26 พฤศจิกายน 2558

วัด
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

เลขที่ 250 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 26 พฤศจิกายน 2558