• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  186
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • มัสยิดอักมาลุ้ลอิสลาม
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  843 10 อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 เมษายน 2557 08:35:52
 • เขตวัดและโรงเรียนตำบลบางยี่รงค์
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  45 หมู่ 5 บางยี่รงค์ บางคนที สมุทรสงคราม 75120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 15:50:08
4/4