รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
วัด
วัดหนองกร่าง

421 จ่าโสด ถ.รางรถไฟสายเก่า บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 เมษายน 2557

วัด
ชุมชนหมู่ 4 วัดศรีนวล

212 ถ.หนองแขม-วัดศรีนวล หนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

วัด
มัสยิดอักมาลุ้ลอิสลาม

843 10 อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

วัด
เขตวัดและโรงเรียนตำบลบางยี่รงค์

45 หมู่ 5 บางยี่รงค์ บางคนที สมุทรสงคราม 75120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557