• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • วัดปากทาง
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  241/2 7 ถ.เชียงใหม่-ฝาง สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 50150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  28 พฤษภาคม 2557 09:50:53
 • ม้สยิดบ้านโคกพะยอม
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  22 2 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 พฤษภาคม 2557 12:58:34
 • วัดคุ้งกระถิน
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  เลขที่ 1 1 คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 เมษายน 2557 13:10:38
 • มัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  18/4 9 สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 เมษายน 2557 09:52:09
 • วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  109 7 แพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 เมษายน 2557 15:10:18
 • วัดม่วง
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  839 เพชรเกษม 63 ถ.เพชรเกษม หลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 เมษายน 2557 13:27:00
 • วัดราชโอรส
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  258 วัดราชโอรส ถ.เอกชัย บางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 เมษายน 2557 11:24:21
 • วัดนาฮ่อง
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  35 5 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 เมษายน 2557 16:40:56
 • วัดหนองกร่าง
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  421 จ่าโสด ถ.รางรถไฟสายเก่า บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 เมษายน 2557 14:06:48
 • ชุมชนหมู่ 4 วัดศรีนวล
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  212 ถ.หนองแขม-วัดศรีนวล หนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 เมษายน 2557 14:45:24
 • มัสยิดอักมาลุ้ลอิสลาม
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  843 10 อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 เมษายน 2557 08:35:52
 • เขตวัดและโรงเรียนตำบลบางยี่รงค์
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  45 หมู่ 5 บางยี่รงค์ บางคนที สมุทรสงคราม 75120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 15:50:08
3/3