รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
วัด
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

109 7 แพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 05 มิถุนายน 2557

วัด
วัดดวงดี

228 12 ถ.พระปกเกล้า ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2557

วัด
วัดปากทาง

270 7 ถ.เชียงใหม่-ฝาง สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 50150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2557

วัด
วัดป่าเขาคงคา

86 3 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 30250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 28 พฤษภาคม 2557

วัด
วัดปากทาง

241/2 7 ถ.เชียงใหม่-ฝาง สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 50150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 28 พฤษภาคม 2557

วัด
ม้สยิดบ้านโคกพะยอม

22 2 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 พฤษภาคม 2557

วัด
วัดคุ้งกระถิน

เลขที่ 1 1 คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 24 เมษายน 2557

วัด
มัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์

18/4 9 สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 24 เมษายน 2557

วัด
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

109 7 แพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 22 เมษายน 2557

วัด
วัดม่วง

839 เพชรเกษม 63 ถ.เพชรเกษม หลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 18 เมษายน 2557

วัด
วัดราชโอรส

258 วัดราชโอรส ถ.เอกชัย บางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 18 เมษายน 2557

วัด
วัดนาฮ่อง

35 5 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 เมษายน 2557