• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • วัดปากทาง
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  270 7 ถ.เชียงใหม่-ฝาง สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 50150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 พฤษภาคม 2557 09:33:14
 • วัดป่าเขาคงคา
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  86 3 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 30250
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  28 พฤษภาคม 2557 14:07:00
 • วัดปากทาง
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  241/2 7 ถ.เชียงใหม่-ฝาง สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 50150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  28 พฤษภาคม 2557 09:50:53
 • ม้สยิดบ้านโคกพะยอม
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  22 2 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 พฤษภาคม 2557 12:58:34
 • วัดคุ้งกระถิน
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  เลขที่ 1 1 คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 เมษายน 2557 13:10:38
 • มัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  18/4 9 สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 เมษายน 2557 09:52:09
 • วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  109 7 แพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 เมษายน 2557 15:10:18
 • วัดม่วง
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  839 เพชรเกษม 63 ถ.เพชรเกษม หลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 เมษายน 2557 13:27:00
 • วัดราชโอรส
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  258 วัดราชโอรส ถ.เอกชัย บางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 เมษายน 2557 11:24:21
 • วัดนาฮ่อง
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  35 5 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 เมษายน 2557 16:40:56
 • วัดหนองกร่าง
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  421 จ่าโสด ถ.รางรถไฟสายเก่า บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 เมษายน 2557 14:06:48
 • ชุมชนหมู่ 4 วัดศรีนวล
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  212 ถ.หนองแขม-วัดศรีนวล หนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 เมษายน 2557 14:45:24
3/4