• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • วัดพระนอน
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  73 3 ถ.นายม นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2560 13:31:50
 • วัดหนองสร้อยติ่ง
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  2 หมู่ที่12 - ถ.- หนองไม้แก่น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กันยายน 2559 22:13:06
 • วัดหนองสร้อยติ่ง
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  2 หมู่ที่12 - ถ.- หนองไม้แก่น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กันยายน 2559 22:10:31
 • วัดหนองสร้อยติ่ง
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  2 หมู่ที่12 หนองไม้แก่น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กันยายน 2559 18:47:24
 • วัดทรงธรรมวรวิหาร
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  1200 ถ.ทรงธรรม ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ 10130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ธันวาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 มกราคม 2559 21:30:04
 • วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  250 ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  26 พฤศจิกายน 2558 15:51:43
 • วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  เลขที่ 250 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  26 พฤศจิกายน 2558 15:30:56
 • วัดสุวรรณาราม
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  เลขที่ 2 หมู่ที่ 7 ถ.โซ่พิสัย-ปากคาด เหล่าทอง โซ่พิสัย หนองคาย 38170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2554
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 16:23:29
 • วัดภิบาลวังม่วง
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  ต.คำพราน วังม่วง สระบุรี 18220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 09:19:17
 • วัดภิบาลวังม่วง
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  ต.คำพราน วังม่วง สระบุรี 18220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 15:03:16
 • สถานีวิทยุพระพุทธฯวัดบ้านปลาคูณ FM104.50MHz
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  81หมู่1 - ถ.ชะโดห์-ฮ่องสังข์ ท่าหาดยาว โพนทราย ร้อยเอ็ด 45240
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  26 พฤศจิกายน 2557 06:39:12
 • วัดปากทาง
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  241/2 7 ถ.เชียงใหม่ - ฝาง สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 50150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 กรกฎาคม 2557 10:31:02
1/3