รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

114 หมู่ 7 บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ 36110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2552

วันที่ลงทะเบียน: 27 กันยายน 2561

โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลคลองเขม้า

234 คลองเขม้า เหนือคลอง กระบี่ 81130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 23 กันยายน 2561

โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์

๑๙๔ ๑๑ ถ.มิตรสัมพันธ์ สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 14 กันยายน 2561

โรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง

- ถ.- สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 09 กันยายน 2561

โรงเรียน
ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง

90 17 ถ.- แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย 57100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 16 สิงหาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้

ข หมู่ 2 ถ.- หนองตาไก้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 45230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 09 สิงหาคม 2561

โรงเรียน
บ้านกุดเต่าวิทยา

กกโพธิ์ หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2552

วันที่ลงทะเบียน: 08 สิงหาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร

- หมู่ 10 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 07 สิงหาคม 2561

โรงเรียน
ไตรมิตรวิทยา

52ม.10 ม.10 กกโพธิ์ หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 07 สิงหาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

2 ตำบลหนองใหญ่ - ถ.- หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 07 สิงหาคม 2561

โรงเรียน
ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี

49 หมู่ที่ 8 ถ.- แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 57150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 05 สิงหาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์

ม.3 บุ่งเลิศ เมยวดี ร้อยเอ็ด 45250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 01 สิงหาคม 2561