• ทั่วไป
  1,119
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,967
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,417
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  179
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  72 หมู่ 2 ถ.ท้าวอู่ทอง ปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี 70140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2560 11:31:52
 • โรงเรียนบ้านวังสำราญ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  75/1 หมู่ที่4 ถ.- ละแอ ยะหา ยะลา 95120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2553
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 กรกฎาคม 2560 22:45:23
 • โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  1128 ถ.เจริญนคร บางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 17:34:29
 • โรงเรียนอัมพวันศึกษา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  1/186 อัมพวันศึกษา ถ.นครไชยศรี - เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 17:24:00
 • โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  371 หมู่ 8 โคกสาร ชานุมาน อำนาจเจริญ 37220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 17:22:06
 • โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  136/1 หมู่ 1 ถ.เลียบคลองปทุม ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 110170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 17:18:15
 • ปลาค้าววิทยานุสรณ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  40 หมู่ 4 ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:48:03
 • บ้านน้ำท่วม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  23 หมู่ 13 เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 37120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:46:56
 • หัวตะพานวิทยาคม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  72 หมู่ 10 คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 37240
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:43:27
 • วัดอินทราราม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  258 ถ.เทอดไท บางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:41:13
 • วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  165 ถ.หมู่ 2 พิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:20:37
 • โรงเรียนบ้านควนแหวง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - หมู่ 7 ถ.- โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 93170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กรกฎาคม 2560 20:28:31
1/119