• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,934
 • สำนักงาน
  1,303
 • โรงเรียน
  1,350
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  106
 • สถานที่ราชการ
  135
 • เทศบาล
  2
 • อื่นๆ
  163
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • ดรุณราษฎร์วิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  7 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 57130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2559 12:43:28
 • โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  10/1 - ถ.บริพัตร ตำบลท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 กรกฎาคม 2559 15:09:27
 • บ้านหนองจิก
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - หมู่ 2 ถ.- เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2559 10:06:09
 • โรงเรียนบ้านลำภาศ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 4 - ถ.- บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2559 16:15:58
 • โรงเรียนบ้านลำภาศ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 4 บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2559 16:08:26
 • บ้านหนองบัวทอง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 11 บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ึ67130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 มิถุนายน 2559 11:56:01
 • เซนต์นิโกลาส
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  228 - ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 มิถุนายน 2559 07:21:32
 • ปากจั่นวิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  บ้านบ้านนาน้อย 2 ถ.- ปากจั่น กระบุรี ระนอง 85110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 มิถุนายน 2559 13:09:52
 • วัดจำปา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  44 หมู่ 13 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2559 22:21:19
 • วัดจำปา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  44 หมู่ 13 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2559 22:19:29
 • วัดจำปา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  44 หมู่ 13 - ถ.- อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2559 22:18:05
 • ชมรมพลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติด
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  99 หมู่16 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 86140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 มิถุนายน 2559 22:36:55
7/113