รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก

239 4 ถ.- พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 09 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
บ้านนาเพียงใหญ่

262 ม. 19 - ถ.- จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 08 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม

หมู่7 นาทราย เมืองนครพนม นครพนม 48000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 08 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา

ม.7 โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา ถ.ศรีเชียงใหม่-สังคม พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
บ้านหมากก่องฝายแตก

- หมู่ 1 ถ.หนองคาย-โพนพิสัย บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย หนองคาย 43000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 08 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง

- - หมู่ ๙ ถ.- นาแต้ คำตากล้า สกลนคร ๔๗๒๕๐

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2559

วันที่ลงทะเบียน: 07 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

19 โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศ ซ.นนทบุรี 27 ตึกสีส้ม ห้องธุรการ ชั้น 1 ถ.สนามบินน้ำ ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 07 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์)

66 หมู่ 6 หมู่่บ้านห้วยเม็ง เวียง เชียงของ เชียงราย 57140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 07 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
บ้านหนองโจงโลง

250 หมู่ 6 - ถ.- ตาวัง พนมดงรัก สุรินทร์ 32230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 07 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
บ้านใหม่โชคชัย

95 2 ถ.- ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย 57290

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 06 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง

68 แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 58120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 06 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนป่าสักวิทยา

299 9 ถ.- กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 06 กุมภาพันธ์ 2561