• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 2 - ถ.- พรบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย 43120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 มีนาคม 2560 23:19:59
 • สฤษดิเดช
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  2/4 - ถ.- วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 มีนาคม 2560 12:56:54
 • โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - - ถ.- ตำบลคูเมือง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ธันวาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 มีนาคม 2560 12:13:32
 • โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  132 9 บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง 92110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 มีนาคม 2560 11:11:31
 • โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 มีนาคม 2560 21:49:04
 • วัดถ้ำคีรีวงศ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  ม.1 ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 มีนาคม 2560 21:43:59
 • บ้านหนองด้วงวังประทุม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  บ้านหนองด้วง หมู่ 3 หมู่ 3 ถ.- อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู 39170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2548
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 มีนาคม 2560 20:26:04
 • โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  646 12 ถ.- ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  28 กุมภาพันธ์ 2560 14:08:48
 • โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - 12 ถ.- ตาหลังใน วังน้ำเย็น สระแก้ว 27210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  28 กุมภาพันธ์ 2560 13:27:33
 • โรงเรียนวัดหัวไผ่
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  19 หมู่ 3 ถ.ปราจีนบุรี-บ้านสร้าง บางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 กุมภาพันธ์ 2560 10:21:18
 • บ้านหนองหัวช้าง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  138 หมู่ 3 ถ.- หนองผักแว่น ท่าหลวง ลพบุรี 15230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 กุมภาพันธ์ 2560 14:34:19
 • วัดกาบบัว
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - หมู่ ุ6 ถ.นางบวช - สิงห์บุรี ต.เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  14 กุมภาพันธ์ 2560 21:15:43
7/117