• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • บ้านห้วยน้ำใส
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  107/5 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  04 กรกฎาคม 2560 21:48:20
 • โรงเรียนบ้านหนองขาม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  111 หมู่ 11 อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  04 กรกฎาคม 2560 20:48:44
 • โรงเรียนบางแม่หม้าย
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 3 บางใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2560 08:57:41
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  55 - ถ.สุราษฎร์-นาสาร ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84100
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2560 12:22:39
 • โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์วิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  587/ข - ถ.- ป่าโมก ป่าโมก อ่างทอง 14130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 มิถุนายน 2560 13:07:35
 • โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์วิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  587/ข - ถ.- ป่าโมก ป่าโมก อ่างทอง 14130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 มิถุนายน 2560 12:57:03
 • โรงเรียนต้นพิกุล
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - 1 ถ.- วัด ยะรัง ปัตตานี 94160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  26 มิถุนายน 2560 21:55:15
 • โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - หมู่ 6 ถ.- ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี ึ71150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  26 มิถุนายน 2560 14:19:04
 • โรงเรียนรุจิรพัฒน์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  555 3 บ้านห้วยม่วง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 70180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  26 มิถุนายน 2560 10:35:35
 • โรงเรียนบ้านปางสุด
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  12 แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 มิถุนายน 2560 09:46:56
 • ร.ร.หันคาพิทยาคม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  668 1 ถ.- - หันคา ชัยนาท 17130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  21 มิถุนายน 2560 07:11:34
 • ร.ร.หันคาพิทยาคม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  668 1 ถ.- หันคา หันคา ชัยนาท 17130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  21 มิถุนายน 2560 07:02:50
7/123