รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนวัดอินทาราม

258 ถ.เทอดไท บางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 06 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองสะแก

- หมู่9 ถ.- ตำบลบ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 05 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านข่า

192 4 หนองผือ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ลงทะเบียน: 04 มีนาคม 2561

โรงเรียน
ทรายทองราษฎร์อุทิศ

236 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 50250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 03 มีนาคม 2561

โรงเรียน
วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

- 9 ถ.- วัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม 75110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 02 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โพนงามศึกษา

50 หมู่ที่ 8 โพนงาม อากาศอำนวย สกลนคร 47170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 02 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านบึงพระราม

101 หมู่ 4 พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 27000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 01 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

132 - ถ.ศรีณรงค์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2543

วันที่ลงทะเบียน: 28 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนนำ้ผุด

125 หมู่ที่8 ตำบลน้ำผุด อำเภอเ _ ถ._ นำ้ผุด เมืองตรัง ตรัง 92000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 27 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหัวดอน

4 ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร 35130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 26 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
อนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา

80 หมู่ 5 ถ.- แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 25 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้ารไร่

- หมู่ 5 ถ.- โพนทอง โพธิ์ตาก หนองคาย 43130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 25 กุมภาพันธ์ 2561