• ทั่วไป
  1,111
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,928
 • สำนักงาน
  1,301
 • โรงเรียน
  1,333
 • วัด
  35
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  102
 • สถานที่ราชการ
  131
 • อื่นๆ
  162
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • บ้านหนองบัวทอง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 11 บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ึ67130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 มิถุนายน 2559 11:56:01
 • เซนต์นิโกลาส
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  228 - ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 มิถุนายน 2559 07:21:32
 • ปากจั่นวิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  บ้านบ้านนาน้อย 2 ถ.- ปากจั่น กระบุรี ระนอง 85110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 มิถุนายน 2559 13:09:52
 • วัดจำปา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  44 หมู่ 13 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2559 22:21:19
 • วัดจำปา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  44 หมู่ 13 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2559 22:19:29
 • วัดจำปา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  44 หมู่ 13 - ถ.- อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2559 22:18:05
 • ชมรมพลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติด
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  99 หมู่16 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 86140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 มิถุนายน 2559 22:36:55
 • โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  99 ม.5 - ถ.- เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง 92150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 มิถุนายน 2559 04:35:41
 • โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  ๑๙๒ หมู่ที่ ๓ ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 มิถุนายน 2559 18:50:36
 • ลำไพลราษฎร์อุทิศ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 2 ต.ลำไพล - ถ.ลำไพลตก ลำไพล เทพา สงขลา 90260
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  05 มิถุนายน 2559 21:03:15
 • ลำไพลราษฎร์อุทิศ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 2 ต.ลำไพล - ถ.ลำไพลตก ลำไพล เทพา สงขลา 90260
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  05 มิถุนายน 2559 20:54:22
 • บ้านหนองบัวทอง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 11 - ถ.- บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 มิถุนายน 2559 15:59:03
6/112