• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงเรียนอัมพวันศึกษา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  1/186 อัมพวันศึกษา ถ.นครไชยศรี - เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 17:24:00
 • โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  371 หมู่ 8 โคกสาร ชานุมาน อำนาจเจริญ 37220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 17:22:06
 • โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  136/1 หมู่ 1 ถ.เลียบคลองปทุม ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 110170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 17:18:15
 • ปลาค้าววิทยานุสรณ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  40 หมู่ 4 ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:48:03
 • บ้านน้ำท่วม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  23 หมู่ 13 เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 37120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:46:56
 • หัวตะพานวิทยาคม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  72 หมู่ 10 คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 37240
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:43:27
 • วัดอินทราราม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  258 ถ.เทอดไท บางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:41:13
 • วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  165 ถ.หมู่ 2 พิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:20:37
 • โรงเรียนบ้านควนแหวง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - หมู่ 7 ถ.- โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 93170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กรกฎาคม 2560 20:28:31
 • โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  999 ถ.ศรีบัวทอง บางพุทรา เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กรกฎาคม 2560 00:36:12
 • บ้านควนสระ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 84350
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2560 10:37:07
 • บ้านควนสระ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  ม.4 ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 84350
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2560 10:34:50
6/123