• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,934
 • สำนักงาน
  1,303
 • โรงเรียน
  1,350
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  106
 • สถานที่ราชการ
  135
 • เทศบาล
  2
 • อื่นๆ
  163
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงเรียนเมธีพิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 7 ต.ท่าฬ่อ. อ.เมืองพิตร. ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร 66000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 กันยายน 2559 17:45:33
 • ดอนตาลวิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  โรงเรียนดอนตาลวิทยา ถ.ดอนตาล ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร 49120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กันยายน 2559 15:44:35
 • โรงเรียนบ้านปราสาท
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 15 - ถ.- ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 33210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 กันยายน 2559 11:37:21
 • โรงเรียนบ้านปราสาท
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 15 - ถ.- ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 33210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 กันยายน 2559 11:34:53
 • โรงเรียนบ้านปราสาท
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 15 - ถ.- ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 33210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 กันยายน 2559 11:30:13
 • โรงเรียนบ้านปราสาท
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 15 ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 33210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 กันยายน 2559 11:18:36
 • โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  92 หมู่ที่1 ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง 92110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 สิงหาคม 2559 10:11:45
 • โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  132 หมู่ 9 ถ.- ตำบลบ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง 92110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 สิงหาคม 2559 23:24:18
 • บ้านนาโพธิ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  259/7 7 ถ.- นาบอน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 สิงหาคม 2559 07:50:32
 • บ้านนาโพธิ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  259/7 7 ถ.- นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช 80220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 สิงหาคม 2559 07:46:31
 • โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  111 3 ถ.ลำทับ - ทุ่งใหญ่ ลำทับ ลำทับ กระบี่ 81190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  สิงหาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 สิงหาคม 2559 22:13:49
 • บ้านหนองจิก
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 2 - ถ.- เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 สิงหาคม 2559 17:17:58
6/113