รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
บ้านหนองแวง

- 7 ถ.- น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 12 มีนาคม 2561

โรงเรียน
บ้านนาทราย

หมู่6 นาทราย เมืองนครพนม นครพนม 48000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 12 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านกองนาง

2 บ้านกองนาง ถ.มิตรภาพ กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 10 มีนาคม 2561

โรงเรียน
บ้านขว้างท่าสะแบง

7 มะบ้า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 45170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 10 มีนาคม 2561

โรงเรียน
บ้านศูนย์กลาง

หมู่ที่3 ต.ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย 43130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 10 มีนาคม 2561

โรงเรียน
บ้านโคกคอน

111 5 โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย 43110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 10 มีนาคม 2561

โรงเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ้ด

ถ.ร้อยเอ็ดโพนทอง เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 10 มีนาคม 2561

โรงเรียน
ราชดำริ

163 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 09 มีนาคม 2561

โรงเรียน
บ้านทุ่งยาว

3 ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 09 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก

69 - ถ.- ทุ่งพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2559

วันที่ลงทะเบียน: 06 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์

194 11 ถ.มิตรสัมพันธ์ สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 06 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนวัดอินทาราม

258 ถ.เทอดไท บางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 06 มีนาคม 2561