• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงเรียนบ้านคลองดินดำ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่8 บ้านคลองดินดำ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 30130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 มีนาคม 2560 07:18:07
 • บ้านปางขอน
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  285 หมู่ 7 - ถ.- ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  20 มีนาคม 2560 11:06:11
 • บ้านปางขอน
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  285 หมู่ 7 - ถ.- ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  20 มีนาคม 2560 10:59:12
 • โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  376 หมู่ 7 ถ.เชียงราย-เชียงใหม่ ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 57250
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 มีนาคม 2560 13:54:09
 • วัดลำบัว
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  14 มีนาคม 2560 14:13:30
 • วัดลำบัว
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - - ถ.- จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  14 มีนาคม 2560 14:12:30
 • บ้านป่าเหมือด
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  96 5 สำราณราฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 มีนาคม 2560 22:02:57
 • สังวาลย์วิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  ๓๗ หมู่ ๙ บ้านดอยสุเทพ ถ.ศรีวิชัย สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 มีนาคม 2560 11:24:27
 • โรงเรียนวัดบ้านพริก
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 4 - ถ.- บ้านพริก บ้านนา นครนายก 26110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 มีนาคม 2560 09:45:26
 • โรงเรียนบ้านป่าแขม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  เลขที่ 100 หมู่ที่ 5 - ถ.- วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง 52140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  05 มีนาคม 2560 13:56:09
 • บ้านหนองบัวทอง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 11 - ถ.- บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  05 มีนาคม 2560 11:58:36
 • โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  291 หมู่3 ตำบลบ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ 36190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  04 มีนาคม 2560 17:59:57
6/117