รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
รร.บ้านนาข่อย

145/1 1 ยะรม เบตง ยะลา 95110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 24 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)

134 หมู่6 ถ.- แสนชาติ จังหาร ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 17 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
รัฐประชาวิทยาคาร

130 หมู่ 7 ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์

112 4 โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45280

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านสวนจิก

54 13 สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45280

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)

261 หมู่ที่ 14 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 12 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเหล่ากุด

สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45280

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 12 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว

สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45280

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 12 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร

78 หมู่3 78 หมู่ 3 ต.พระเจ้า อ. เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด พระเจ้า เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 12 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง)

113 4 ถ.- นาโพธิ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2545

วันที่ลงทะเบียน: 11 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

188 หมู่ 3 ถ.- ต.ปากปวน วังสะพุง เลย 42130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 11 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

140 หมู่12 ถ.อรุณประเสริฐ ตำบลโพธิ์ไทร ป่าติ้ว ยโสธร 35150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 11 กรกฎาคม 2561