• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพทะเล
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 3 - ถ.- โพทะเล โพทะเล พิจิตร 66130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2551
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 สิงหาคม 2560 23:00:25
 • บ้านอัยเยอร์เวง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  3/4 หมู่ 1 ถ.สุขยางค์ อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 95110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 สิงหาคม 2560 21:59:30
 • โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - - ถ.- ตำบลบ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30310
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 สิงหาคม 2560 12:55:06
 • โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่2 อำแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  สิงหาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 สิงหาคม 2560 17:47:33
 • โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่2 อำแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 สิงหาคม 2560 17:44:55
 • วัดวังแดง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - 2 ถ.- เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร 66230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 สิงหาคม 2560 13:32:49
 • โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  21 หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวน้อย ถ.- หนองไผ่ นาดูน มหาสารคาม 44180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 สิงหาคม 2560 11:42:41
 • โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  21 หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวน้อย ถ.- หนองไผ่ กุดรัง มหาสารคาม 44180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 สิงหาคม 2560 11:40:42
 • โรงเรียนวัดวังแดง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - 2 ถ.- เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร 66230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 สิงหาคม 2560 09:43:33
 • โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  105 ม.3 ถ.- บุฮม เชียงคาน เลย 42110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  สิงหาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  21 สิงหาคม 2560 21:23:23
 • โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - หมู่ 12 ถ.ดอนหวาย โนนสูง ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 30160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  สิงหาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  21 สิงหาคม 2560 18:14:40
 • โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - - ถ.ดอนหวาย-โนนสูง ตำบลใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 30160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  สิงหาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  21 สิงหาคม 2560 18:07:22
3/123