รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ

หมู่ที่ 6 ตำบลกู่จาน ถ.ยโสธร คำเขื่อนแก้ว คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านบากเรือ

- 1 ถ.- บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร 35130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง

- 1 ถ.- นาแก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านสังข์

38 บ้านสังข์ กุดน้ำใส ค้อวัง ยโสธร 35160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหัวดอน

หมู่ 4 ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร 35130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา

100 หมู่ที่ 11 ถ.แจ้งสนิท ย่อ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2552

วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโพนทัน

ถ.แจ้งสนิท โพนทัน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านบาก

หมู่ 4 บ้านบาก - ถ.- เดิด เมืองยโสธร ยโสธร 35000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
บ้านสามเพียแสนจำปา

9 ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร ยโสธร 35000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
บ้านนาถ่ม

หมู่ ๒ - ถ.- ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร ๓๕๑๘๐

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร)

55 55/3 ถ.55/3 สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 11 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
ฐานปัญญา

45/597 ศาลธนบุรี17 ถ.กัลปพฤกษ์ บางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 09 พฤษภาคม 2561