• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • วัดเขาพระ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ ๗ - ถ.- เตาปูน โพธาราม ราชบุรี 70120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2541
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กันยายน 2560 16:56:47
 • โรงเรียนบ้านศรีธนู
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - - ถ.- เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 84280
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กันยายน 2560 14:38:09
 • แก้วเสด็จพิทยาคม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  125 4 ถ.- หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 กันยายน 2560 14:03:16
 • โคกโพธิ์ไชยศึกษา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  67 8 บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 40160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กันยายน 2560 08:59:22
 • วัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่3 ต.พิกุลทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  30 สิงหาคม 2560 06:05:45
 • โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  1 หมู่ 6 - ถ.- ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี 11150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 สิงหาคม 2560 23:40:17
 • วัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  1 8 ถ.- หนองสองห้อง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กันยายน 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  28 สิงหาคม 2560 20:48:09
 • โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - ม.4 ถ.- บางเก่า สายบุรี ปัตตานี 94110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  28 สิงหาคม 2560 01:36:09
 • โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 1 หนองปลาไหล เขาย้อย เพชรบุรี 76140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ธันวาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  26 สิงหาคม 2560 07:58:27
 • โรงเรียนวัดศรีเมือง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  1/2 หมู่ 3 ซอยคลองครุ-ศรีเมือง ถ.เศรษฐกิจ ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 สิงหาคม 2560 20:44:49
 • บ้านม่วงสว่างสามัคคี
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - หมู่2 ถ.ประชาสันติ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 สิงหาคม 2560 10:16:02
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพทะเล
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 3 - ถ.- โพทะเล โพทะเล พิจิตร 66130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2551
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 สิงหาคม 2560 23:05:11
2/123