รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนบ้านทรายงาม

หมู่ 5 บ้านทรายงาม กุดกุง คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โซงเหล่าโป่วิทยา

- หมู่ 1 ถ.- ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ

จะกว๊ะ รามัน ยะลา 95140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
บ้านหัวขัว

- - ถ.- นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
บ้านนาห่อม

นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
กศน.ตำบลแจงงาม

303 หมู่ที่ 8 บ้านหนองหญ้าดอกข - ถ.- แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 72240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
บ้านสงเปือย

ตำบลสงเปือย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
ชุมชนกู่จาน

3 กู่จาน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
บุญเหลือวิทยานุสรณ์

244 - ถ.สุรนารายณ์ โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
บ้านขาม

หมู่ที่ 12 คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 35130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนยาง

3 ถ.- พระเสาร์ มหาชนะชัย ยโสธร 35130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนม่วง

หมู่ 7บ้านโนนม่วง ตำบลโกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110 กุดกุง คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2561