รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเพี้ยราม

1 เพี้ยราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านสามัคคี

111 2 นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 37110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านม่วง

24 8 บ้านขอ เมืองลำปาง ลำปาง 52240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านปอแดง

99 19 ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม

บ้านโคก 3 สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา 30150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน

206 7 หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนธรรมิกวิทยา

128 1 สระพัง เขาย้อย เพชรบุรี 76140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา

508 8 ถ.วังชิ้น-เถิน วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 54160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนวัดลาดหวาย

หมู่ 6 ถ.ลาดหวาย บางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ 10560

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านท่ายาง

หมู่ที่5 ถ.ตะโละใส-ท่าพยอม ปากน้ำ ละงู สตูล 91110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

330 14 ทุ่งพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์(จตุภูมิวิทยา)

บ.โคกสี หมู่ที่ 1 ต.โคกสี อ.สว โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 47110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557