รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองเกตุ

4 หนองรี ลำสนธิ ลพบุรี 15190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2557

โรงเรียน
โรงเรียนหันคาพิทยาคม

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ถ.หันคา-หูช้าง หันคา หันคา ชัยนาท 17130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2557

โรงเรียน
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

375 หมู่9 ถ.ศุภวงศ์รำลึก หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2557

โรงเรียน
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร

8 3 ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2557

โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม

1/99 5 ถ.อู่ทอง หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2557

โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

1/99 8 ถ.อู่ทอง หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2557

โรงเรียน
โรงเรียนสวนกุหลาบ

1334 ถ.โยธา ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2557

โรงเรียน
โรงเรียนกุหลาบวิทยา

1334 ถ.โยธา ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2557

โรงเรียน
โรงเรียนกุหลาบวิทยา

1334 ถ.โยธา ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2557

โรงเรียน
โรงเรียนหอวัง

16/9 ถ.พหลโยธิน จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2557

โรงเรียน
โรงเรียนมารีวิทยา

66 ถ.แก้วพิจิตร หน้าเมือง เมืองปทุมธานี ปราจีนบุรี 25000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2557

โรงเรียน
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

7 6 ถ.แจ้งวัฒนะ อนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2557