รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

92 หมู่3 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2557

โรงเรียน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

144 8 ถ.ทุ่งสง-สุราด หนองหงส์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2557

โรงเรียน
โรงเรียนบรรจงรัตน์

77 ถ.นารายณ์มหาราช ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2557

โรงเรียน
โรงเรียนหนองหานวิทยา

601 6 ถ.อุดรฯ - สกลฯ หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 41130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2557

โรงเรียน
ชมรม to be number one มัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร

8/2 3 ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2557

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านดอนรัก

โรงเรียนบ้านดอนรัก 1 ถ.เพชรเกษม ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี 94170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2557

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองเกตุ

4 หนองรี ลำสนธิ ลพบุรี 15190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2557

โรงเรียน
โรงเรียนหันคาพิทยาคม

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ถ.หันคา-หูช้าง หันคา หันคา ชัยนาท 17130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2557

โรงเรียน
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

375 หมู่9 ถ.ศุภวงศ์รำลึก หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2557

โรงเรียน
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร

8 3 ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2557

โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม

1/99 5 ถ.อู่ทอง หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2557

โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

1/99 8 ถ.อู่ทอง หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2557