รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
ผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

3362/5-7 มโนรม ถ.พระราม 4 คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 22 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อหิน

77 5 ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 22 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนวาปีปทุม

303 หมู่25 ถ.วาปี-สารคาม หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 22 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

415/61 ถ.ชยางกูร ชยางกูร เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 22 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองไทร

19/150 2 เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 22 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

58 ถ.กลางเมือง ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 22 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

777 ถ.นารายณ์มหาราช ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 22 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนราชวินิตบางแค ปานขำ

135/3 หมู่ 5 ซอยเศรษฐกิจ 22-7 ถ.เพชรเกษม บางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 22 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองเรือ

หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเรือ เมืองยโสธร ยโสธร 35000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 22 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนมะค่าพิทยาคม

93 3 มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 22 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนเมทนีดล

177 7 ถ.เลี่ยงเมือง เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 22 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนเมืองเชลียง

หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 22 เมษายน 2557