รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม

30 ถ.ประโคนชัย ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนสาธิตพัฒนา

380 ถ.ปัญญาอินทรา สามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนุปถัมภ์

1/13 4 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนพณิชยการลานนาและเทคโนโลยี

98 หมู่ 10 ถ.ช่อแฮ เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่ 54000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
ร.ร.เวียงเทพวิทยา

หมู่ 2 ตำบลห้วยหม้าย สอง แพร่ 54120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนวัดทองแท้ (จ่างอนุกูลพิทยา)

1 ท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหัวฝาย

2 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 63110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
ศูนย์คนรุ่นใหม่ /โรงเรียนบางบาล

28 1 มหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้

113 9 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านวังมน

45 หมู่ 5 ถ.บ้านวังมน ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 52140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านทำเนียบ

269 5 บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 84180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2

67 12 สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2557