• ทั่วไป
  1,121
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,471
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  138
 • เทศบาล
  8
 • อื่นๆ
  183
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  11 เวียง เชียงของ เชียงราย 57140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 เมษายน 2557 12:29:30
 • KIS International School
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  999/124 Kesinee Ville ถ.Pracha-Utit Samsennok เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 เมษายน 2557 12:12:24
 • โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านคลองหา-นาเตรียะ)
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  ถ.คลองหา นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 เมษายน 2557 11:19:21
 • โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านคลองหา-นาเตรียะ)
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  ถ.คลองหา นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 เมษายน 2557 10:08:59
 • โรงเรียนพันธะวัฒนา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  249 ถ.สุโขทัย ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 เมษายน 2557 08:50:26
 • โรงเรียนหนองขอนวิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  164 ม.7 ถ.แจ้งสนิท หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 เมษายน 2557 08:42:22
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำเย็น
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  ม.13 บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 57150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 เมษายน 2557 08:38:30
 • โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาทร)
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  41 หมู่ 12 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 เมษายน 2557 08:25:55
 • โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  345 11 ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง 93120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 เมษายน 2557 17:01:22
 • โรงเรียนบ้านดงขวาง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  57/2 11ศรีสะอาดซอย 3 ถ.ผดุงราษณ์ ตาลเดี่ยว หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 เมษายน 2557 16:56:45
 • โรงเรียนบ้านกลาง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  ม.3 บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 เมษายน 2557 16:34:42
 • โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก (กฤษณาประชาสรรค์)
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  145/4 ม.13 เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 เมษายน 2557 16:33:12