• ทั่วไป
  1,119
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,970
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,438
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  53
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  7
 • อื่นๆ
  180
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สตรีศรีสุริโยทัย
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  1/461 พุทธบูชา36 ถ.พุทธบูชา บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 เมษายน 2557 08:54:23
 • โรงเรียนบ้านค้างปินใจ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  246 แม่พุง วังชิ้น แพร่ 54160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 เมษายน 2557 08:31:54
 • โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  198 2 ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 เมษายน 2557 16:54:33
 • ร.ร.สตรีศรีน่าน
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  201 6 ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน 55000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 เมษายน 2557 16:32:51
 • โรงเรียนบ้านร่องหวาย
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  216/1 2 ถ.เชียงราย - เทิง ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 เมษายน 2557 16:20:34
 • โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  5/9 5 ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 เมษายน 2557 16:13:42
 • โรงเรียนพระพฤทัยสวรรคโลก
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  60 ถ.เทศบาลดำริ4 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 64110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 เมษายน 2557 15:25:26
 • โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  237 5 โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 เมษายน 2557 15:16:44
 • โรงเรียนพานทอง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  65/3 หนองตำลึง พานทอง ชลบุรี 20160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 เมษายน 2557 15:07:41
 • โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  70 2 เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 เมษายน 2557 15:05:00
 • โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  64 1 บ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 เมษายน 2557 15:03:43
 • โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  10 ถ.หัสดิเสวี ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 เมษายน 2557 14:46:46