รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนวัดราฎร์สโมสร

4 11 ถ.สุขประยูร นาป่า เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านจาบ

9 ถ.เจนจบทิศ โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 30360

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์(บุญมีอนุกูล)

167 ถ.พระยาสุเรนทร์ สามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง

4 ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์

24 ถ.วัดโรมันคาทอลิก พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี 20140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์

25 ถ.เทศบาล 12 ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 92130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 25 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปภัมภ์

219 1 ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 64150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 24 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์

4 หมู่บ้านสีวลีโครงการ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 24 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2

85 4 มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 24 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง

ถ.พหลโยธิน พหลโยธิน เมืองสระบุรี สระบุรี 18000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 24 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนเผดิมศึกษา

เพชรเกษม20 ถ.เพชรเกษม ปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 24 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนสารวิทยา

2398/96 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 24 เมษายน 2557