• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,934
 • สำนักงาน
  1,303
 • โรงเรียน
  1,348
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  105
 • สถานที่ราชการ
  134
 • เทศบาล
  2
 • อื่นๆ
  163
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์)
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  49 2 คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 11:39:21
 • โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  24 ก พระราม ซอย 33 ถ.พระราม 2 บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 11:03:19
 • โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดไตรภูมิ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  1 1 ถ.โพธิ์ศรี เซกา เซกา หนองคาย 38150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 11:01:10
 • โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  1663 6 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 90110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 10:56:12
 • โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา 82110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 10:47:16
 • โรงเรียนวัดดอนทอง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  12 บางตีนเป็ด เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 10:23:05
 • โรงเรียนบ้านร่องหวาย
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  216/1 2 ถ.เชียงราย - เทิง ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 10:19:47
 • โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  660 1 ถ.พนมพัฒนา พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 10:18:18
 • โรงเรียนบ้านดงขวาง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  57/2 11ศรีสะอาดซอย 3 ถ.ผดุงราษณ์ ตาลเดี่ยว หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 10:10:50
 • โตนดพิทยาคม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  14 โตนด โนนสูง นครราชสีมา 30160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 09:23:47
 • โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  101 3 โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 40160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 08:56:17
 • โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  2 3 ถ.มิตรสัมพันธ์ แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 08:45:24