• ทั่วไป
  1,121
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,470
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  53
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  138
 • เทศบาล
  7
 • อื่นๆ
  181
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  119 5 แสนชาติ จังหาร ร้อยเอ็ด 45000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 เมษายน 2557 16:04:38
 • โรงเรียนสามัคคีวิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  9 6 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 64110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 เมษายน 2557 15:56:21
 • โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  209 1 ถ.ปัทมานนท์ หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 เมษายน 2557 15:35:56
 • โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  310 3 นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 39270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 เมษายน 2557 15:25:35
 • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  90 ถ.บางแสนล่าง แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 เมษายน 2557 15:21:24
 • โรงเรียนพระพฤทัยสวรรคโลก
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  60 ถ.เทศบาลดำริ4 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 64110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 เมษายน 2557 15:19:29
 • โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  237 หม่ 9 ถ.บุณฑริก-หนองแสง โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 เมษายน 2557 15:05:39
 • โรงเรียนบ้านหนองสะแก
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  บ้านหนองสะแก หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา 36220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 เมษายน 2557 14:35:24
 • โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 72240
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 เมษายน 2557 14:29:41
 • โรงเรียนปิยะจิตวิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  4 หมู่บ้านเอื้อสุข พัฒนาการ 56 ถ.พัฒนาการ สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 เมษายน 2557 14:25:46
 • โรงเรียนกระบุรีวิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  146 2 ถ.เพชรเกษม น้ำจืด กระบุรี ระนอง 85110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 เมษายน 2557 14:21:13
 • โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  173 3 หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 เมษายน 2557 14:03:44