• ทั่วไป
  1,119
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,967
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,417
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  179
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  2/11 ม.5 ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 เมษายน 2557 14:57:09
 • ร.ร. หนองหงส์พิทยาคม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  122 ม.6 สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์ 31240
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 เมษายน 2557 14:53:54
 • โรงเรียนเมืองแงง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  22 ม 1 บ้านทุ่งกวาง ถ.ปัว เชียงกลาง แงง ปัว น่าน 55120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 เมษายน 2557 14:26:15
 • โรงเรียน บ้านเหล่าหนาด
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  70 หมู่ 7 บ้านเหล่าหนาด นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 เมษายน 2557 14:23:02
 • โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา๒
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  232 ม.5 นาแสง ศรีวิไล หนองคาย 38210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 เมษายน 2557 14:04:04
 • โรงเรียน
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  180/23 บ้านหนองบัว ถ.นิตโย หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 เมษายน 2557 13:41:26
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  36 ม.82 ถ.รามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 เมษายน 2557 13:31:44
 • โรงเรียนวัดคลองเฆ่
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  4/1 ม.8 บางเตย บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 เมษายน 2557 13:12:30
 • โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  388 ม.1 คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี 20220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 เมษายน 2557 11:35:44
 • โรงเรียนสาธิต
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  42/6 หมู่9 ซอยธารทิพย์ บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 เมษายน 2557 10:28:38
 • โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  93 ม.7 นาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 34250
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 เมษายน 2557 10:19:36
 • โรงเรียนชุมแพศึกษา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  47 ม.4 ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ 36180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 เมษายน 2557 09:44:30