• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,981
 • สำนักงาน
  1,313
 • โรงเรียน
  1,478
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  187
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงเรียนวัดดุสิตาราม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  9/13 ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  21 เมษายน 2557 08:49:35
 • โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  122 ม.3 ถ.บ้านท่าอาจ-แม่สอด ท่าสายลวด แม่สอด ตาก 63310
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  21 เมษายน 2557 08:47:54
 • โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  1/99 8 ถ.อู่ทอง หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 เมษายน 2557 17:10:17
 • โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  24 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 60150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 เมษายน 2557 17:08:49
 • โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  1/99 5 หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 เมษายน 2557 17:07:17
 • โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  152 15 ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 70140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 เมษายน 2557 16:59:06
 • โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  40/2 3 ถ.สุขุมวิท สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 20180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 เมษายน 2557 16:32:36
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  122/88 6 นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช 80000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 เมษายน 2557 16:23:11
 • โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  119 5 แสนชาติ จังหาร ร้อยเอ็ด 45000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 เมษายน 2557 16:04:38
 • โรงเรียนสามัคคีวิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  9 6 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 64110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 เมษายน 2557 15:56:21
 • โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  209 1 ถ.ปัทมานนท์ หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 เมษายน 2557 15:35:56
 • โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  310 3 นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 39270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 เมษายน 2557 15:25:35