• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,981
 • สำนักงาน
  1,313
 • โรงเรียน
  1,478
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  187
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • บ้านมะกอก
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  ม.6 ทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว 27810
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 มกราคม 2561 19:20:39
 • โรงเรียนบ้านเจริญสุข
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - นางัว น้ำโสม อุดรธานี 41210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2541
  วันที่ลงทะเบียน :
  21 ธันวาคม 2560 14:17:12
 • ท้ายหาด
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  33/4 ม.5 ท้ายหาด เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ธันวาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 ธันวาคม 2560 16:25:08
 • บ้านหนองบัว
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  เลขที่ 11 หนองกง นางรอง บุรีรัมย์ 31110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2542
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 ธันวาคม 2560 10:05:08
 • บ้านส้มป่อย
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  61 2 ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 58120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 ธันวาคม 2560 12:48:01
 • โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  148 หมู่ที่ 7 สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กันยายน 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  26 พฤศจิกายน 2560 11:21:20
 • โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  414 หมู่ 2 ถ.พงษ์ศิริ ตำบลด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 พฤศจิกายน 2560 21:33:54
 • โพนทันเจริญวิทย์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  1 ตำบลโพนทัน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  05 ตุลาคม 2560 14:24:59
 • โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  71 หมู่ 11 เสียว เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 33110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กันยายน 2560 18:17:51
 • โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  1/3 หมู่ 2 - ถ.กะเปอร์-บ้านนา กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง 85120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กันยายน 2560 11:16:27
 • บ้านปากคลองลาน
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  11 4 ถ.- คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 62180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 กันยายน 2560 15:57:02
 • บ้านปากคลองลาน
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  11 หมู่ที่ 4 - ถ.- คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 62180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 กันยายน 2560 15:54:00
1/124