• ทั่วไป
  1,121
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,472
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  138
 • เทศบาล
  8
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  414 หมู่ 2 ถ.พงษ์ศิริ ตำบลด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 พฤศจิกายน 2560 21:33:54
 • โพนทันเจริญวิทย์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  1 ตำบลโพนทัน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  05 ตุลาคม 2560 14:24:59
 • โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  71 หมู่ 11 เสียว เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 33110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กันยายน 2560 18:17:51
 • โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  1/3 หมู่ 2 - ถ.กะเปอร์-บ้านนา กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง 85120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 กันยายน 2560 11:16:27
 • บ้านปากคลองลาน
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  11 4 ถ.- คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 62180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 กันยายน 2560 15:57:02
 • บ้านปากคลองลาน
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  11 หมู่ที่ 4 - ถ.- คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 62180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 กันยายน 2560 15:54:00
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง)
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  11 หมู่ 1 อ.ด่านช้าง ต.หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  20 กันยายน 2560 14:36:15
 • โรงเรียนบ้านคอนน้อย
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 9 - ถ.- ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา 30160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 กันยายน 2560 13:37:59
 • โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 2 ถ.กันทรลักษ์-นาห่อม เวียงเหนือ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 กันยายน 2560 15:52:10
 • วัดเขาพระ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ ๗ เตาปูน โพธาราม ราชบุรี 70120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2541
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กันยายน 2560 17:06:05
 • วัดเขาพระ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ ๗ - ถ.- เตาปูน โพธาราม ราชบุรี 70120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2541
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กันยายน 2560 16:56:47
 • โรงเรียนบ้านศรีธนู
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - - ถ.- เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 84280
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กันยายน 2560 14:38:09
1/123