รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
ศรีเทพประชาสรรค์

58หมู่12 สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 67170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 26 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียน
กศน.อำเภอเชียงขวัญ

กศน.อำเภอเชียงขวัญ หมู่ 2 - ถ.- พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 23 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียน
หนองไม้แก่นวิทยา

99/15 12 หนองไม้แก่น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 05 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

118 หมู่1 บ้านหนองปรือ ตำบลบ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 65220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 11 ตุลาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

114 หมู่ 7 บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ 36110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2552

วันที่ลงทะเบียน: 27 กันยายน 2561

โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลคลองเขม้า

234 คลองเขม้า เหนือคลอง กระบี่ 81130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 23 กันยายน 2561

โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์

๑๙๔ ๑๑ ถ.มิตรสัมพันธ์ สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 14 กันยายน 2561

โรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง

- ถ.- สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 09 กันยายน 2561

โรงเรียน
ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง

90 17 ถ.- แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย 57100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 16 สิงหาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้

ข หมู่ 2 ถ.- หนองตาไก้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 45230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 09 สิงหาคม 2561

โรงเรียน
บ้านกุดเต่าวิทยา

กกโพธิ์ หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2552

วันที่ลงทะเบียน: 08 สิงหาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร

- หมู่ 10 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 07 สิงหาคม 2561