รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สำนักงาน
บริษัทถือทองกรุ๊ปจำกัด

72 ม.6 ต.โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บริษัท อาฮาซี เทค อลูมิเนียม (ปทท) จำกัด

700/145 ม. 5 ต.คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 01 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
สนำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 ยะลา

12 ถ.สิโรรส - เมืองยะลา ยะลา 95000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 01 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม

เทศบาลนครของแก่น ต.ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 01 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บริษัท ยูทีไอ เวิลด์วายด์ จำกัด

911/5 ม.5 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช 2 ต.เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี 20110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 01 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บมจ.ทีโอที ส่วนความปลอดภัย

89/2 อาคาร 9 ชั้น 6 ซ.แจ้งวัฒนะ ต.ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 01 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บริษัทผาแดงอินดัสทรีจำกัด (มหาชน)

94 หมู่1 ถ.พหลโยธิน ตำบลหนองบัวใต้ เมืองตาก ตาก 63000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 25 มิถุนายน 2558

สำนักงาน
บ.ซีว่า ลอจีสติกส์ 7/1

ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 16 มิถุนายน 2558

สำนักงาน
บ.โตไค วิคะ(ไทยแลนด์) จำกัด

7/114 ม.4 ต.มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 16 มิถุนายน 2558

สำนักงาน
บริษัท ถือทอง กรุ๊ป จำกัด

72 ม.6 ต.โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2558

สำนักงาน
บริษัทไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด

298 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2558

สำนักงาน
บมจ.ทีโอที ส่วนความปลอดภัย (ปภอ.)

89/2 อาคาร 9 ฃั้น 6โซน B ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2558