• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,981
 • สำนักงาน
  1,313
 • โรงเรียน
  1,478
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  187
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • บริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) สาขาลาดพร้าว 2
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  669 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 14:44:40
 • บริษัทซีว่า ลอจีสติกส์
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  7/1 ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 11:45:50
 • บริษัทโตไค ริคะ(ไทยแลนด์ จำกัด
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  7/114 ม.4 ต.มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 10:48:34
 • บริษัทถือทองกรุ๊ปจำกัด
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  72 ม.6 ต.โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 10:08:59
 • บริษัท อาฮาซี เทค อลูมิเนียม (ปทท) จำกัด
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  700/145 ม. 5 ต.คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 กรกฎาคม 2558 15:01:19
 • สนำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 ยะลา
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  12 ถ.สิโรรส - เมืองยะลา ยะลา 95000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 กรกฎาคม 2558 14:48:59
 • สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  เทศบาลนครของแก่น ต.ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 กรกฎาคม 2558 14:24:54
 • บริษัท ยูทีไอ เวิลด์วายด์ จำกัด
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  911/5 ม.5 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช 2 ต.เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี 20110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 กรกฎาคม 2558 12:00:46
 • บมจ.ทีโอที ส่วนความปลอดภัย
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  89/2 อาคาร 9 ชั้น 6 ซ.แจ้งวัฒนะ ต.ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 กรกฎาคม 2558 11:14:17
 • บริษัทผาแดงอินดัสทรีจำกัด (มหาชน)
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  94 หมู่1 ถ.พหลโยธิน ตำบลหนองบัวใต้ เมืองตาก ตาก 63000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 มิถุนายน 2558 09:01:29
 • บ.ซีว่า ลอจีสติกส์ 7/1
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 มิถุนายน 2558 15:21:30
 • บ.โตไค วิคะ(ไทยแลนด์) จำกัด
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  7/114 ม.4 ต.มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 มิถุนายน 2558 13:37:26
8/110