รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สำนักงาน
บริษัทฟาบริเนทจำกัด

5/6 ถ.พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บมจ.แอลพีเอ็นดีเวลลอปเมนต์

1168/109 ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร -

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
ยูนิแลมป์

25 11 บ้านสร้าง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บมจ.ไอซีเอส

38 ซอยสุขาภิบาล ดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บริษัท เอฟแอนด์เอ็นแดรี่ส์(ประเะทศไทย)

668 4 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด

97/11 ถ.ราชดำริ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บริษัทซีซีเอ็น เทค จำกัด

8/2 ซอยวิภาวดีรังสิต44 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บริษัทเบนซ์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์(ประเทศไทย) จำกัดมหาชน

94 1 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4

333 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) สาขาลาดพร้าว 2

669 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บริษัทซีว่า ลอจีสติกส์

7/1 ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558