รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สำนักงาน
บริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด

97/11 ถ.ราชดำริ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บริษัทซีซีเอ็น เทค จำกัด

8/2 ซอยวิภาวดีรังสิต44 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บริษัทเบนซ์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์(ประเทศไทย) จำกัดมหาชน

94 1 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4

333 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) สาขาลาดพร้าว 2

669 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บริษัทซีว่า ลอจีสติกส์

7/1 ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บริษัทโตไค ริคะ(ไทยแลนด์ จำกัด

7/114 ม.4 ต.มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บริษัทถือทองกรุ๊ปจำกัด

72 ม.6 ต.โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บริษัท อาฮาซี เทค อลูมิเนียม (ปทท) จำกัด

700/145 ม. 5 ต.คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 01 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
สนำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 ยะลา

12 ถ.สิโรรส - เมืองยะลา ยะลา 95000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 01 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม

เทศบาลนครของแก่น ต.ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 01 กรกฎาคม 2558