รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สำนักงาน
บมจ. บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขารัตนาธิเบศร์2

243 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า

1977-87 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บริษัทนิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

74 ม.2 ถ.บางนา-ตราด กม.21 ต.จระเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บ.นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

74 ม. 2 ถ.บางนา-ตราด กม.21 ต.บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
สำนักงานป้องกันและบำบัดการเสพติดแห่งชาติ

ชั้น 7 - เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บริษัทไทยโคะอิโท จำกัด

370 ม. 17 ถ.นิคมบางพลี ต.บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
สำนักงานสรรพสามิตพระนครศรีอยุธยา1

45 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
ป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
เขตห้วยขวาง

2 ถ.ประชาอุทิศ ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
Umicore frecious Metals(Thailamd) std.

22 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บริษัทฟาบริเนทจำกัด

5/6 ถ.พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บมจ.แอลพีเอ็นดีเวลลอปเมนต์

1168/109 ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร -

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558