• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,934
 • สำนักงาน
  1,303
 • โรงเรียน
  1,350
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  106
 • สถานที่ราชการ
  135
 • เทศบาล
  2
 • อื่นๆ
  163
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • บ.ซีว่า ลอจีสติกส์ 7/1
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 มิถุนายน 2558 15:21:30
 • บ.โตไค วิคะ(ไทยแลนด์) จำกัด
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  7/114 ม.4 ต.มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 มิถุนายน 2558 13:37:26
 • บริษัท ถือทอง กรุ๊ป จำกัด
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  72 ม.6 ต.โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 มิถุนายน 2558 13:28:43
 • บริษัทไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  298 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 มิถุนายน 2558 13:09:33
 • บมจ.ทีโอที ส่วนความปลอดภัย (ปภอ.)
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  89/2 อาคาร 9 ฃั้น 6โซน B ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 มิถุนายน 2558 11:01:22
 • บริษัท อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ปทท) จำกัด
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  700/145 ม.5 ต.คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 มิถุนายน 2558 10:55:29
 • สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 ยะลา
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  12 ถ.สิโรรส - เมืองยะลา ยะลา 95000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 มิถุนายน 2558 10:39:31
 • ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  เทศบาลขอนแก่น ต.ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 มิถุนายน 2558 10:11:26
 • บริษัท ยูทีไอ เวิลด์วายด์ จำกัด
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  911/5 ม. 5 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช 2 ต.เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี 20110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2558 16:12:46
 • บมจ.ทีโอที ส่วนความปลอดภัย
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  89/2 อาคาร 9 ชั้น 6 ซอยแจ้งวัฒนะ ต.ทุ่งสองห้อง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2558 15:42:00
 • บริษัท โอตานิเรเดียล จำกัด
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  96 ม.3 ถ.ริมคลองบ้านไร่ ต.บางแก้ว นครชัยศรี นครปฐม 73120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2558 15:02:13
 • บริษัท แอมแพค จำกัด
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  49 ซ.บางบอน4 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2558 14:52:25
8/109