• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • บริษัทซีซีเอ็น เทค จำกัด
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  8/2 ซอยวิภาวดีรังสิต44 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 10:58:50
 • บริษัทเบนซ์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์(ประเทศไทย) จำกัดมหาชน
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  94 1 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 10:55:06
 • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  333 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 17:27:59
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 17:11:42
 • บริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) สาขาลาดพร้าว 2
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  669 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 14:44:40
 • บริษัทซีว่า ลอจีสติกส์
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  7/1 ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 11:45:50
 • บริษัทโตไค ริคะ(ไทยแลนด์ จำกัด
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  7/114 ม.4 ต.มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 10:48:34
 • บริษัทถือทองกรุ๊ปจำกัด
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  72 ม.6 ต.โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 10:08:59
 • บริษัท อาฮาซี เทค อลูมิเนียม (ปทท) จำกัด
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  700/145 ม. 5 ต.คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 กรกฎาคม 2558 15:01:19
 • สนำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 ยะลา
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  12 ถ.สิโรรส - เมืองยะลา ยะลา 95000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 กรกฎาคม 2558 14:48:59
 • สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  เทศบาลนครของแก่น ต.ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 กรกฎาคม 2558 14:24:54
 • บริษัท ยูทีไอ เวิลด์วายด์ จำกัด
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  911/5 ม.5 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช 2 ต.เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี 20110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 กรกฎาคม 2558 12:00:46
7/109