• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,981
 • สำนักงาน
  1,313
 • โรงเรียน
  1,478
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  187
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • เขตห้วยขวาง
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  2 ถ.ประชาอุทิศ ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 14:06:33
 • Umicore frecious Metals(Thailamd) std.
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  22 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 14:01:09
 • บริษัทฟาบริเนทจำกัด
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  5/6 ถ.พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 14:00:32
 • บมจ.แอลพีเอ็นดีเวลลอปเมนต์
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  1168/109 ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร -
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 13:55:55
 • ยูนิแลมป์
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  25 11 บ้านสร้าง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 11:33:22
 • บมจ.ไอซีเอส
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  38 ซอยสุขาภิบาล ดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 11:30:12
 • บริษัท เอฟแอนด์เอ็นแดรี่ส์(ประเะทศไทย)
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  668 4 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 11:23:12
 • บริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  97/11 ถ.ราชดำริ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 11:09:32
 • บริษัทซีซีเอ็น เทค จำกัด
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  8/2 ซอยวิภาวดีรังสิต44 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 10:58:50
 • บริษัทเบนซ์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์(ประเทศไทย) จำกัดมหาชน
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  94 1 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 10:55:06
 • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  333 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 17:27:59
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 17:11:42
7/110