• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,981
 • สำนักงาน
  1,313
 • โรงเรียน
  1,478
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  187
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • บริษัทแพนดอรา โพริดักชัน
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  88 ต.ดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 09:14:36
 • สำนักงานเขตบางกะปิ
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  189 ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 16:04:35
 • สำนักงานเขตบางกะปิ
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  189 ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 16:01:22
 • บ.โรเด้นสต๊อกประเทศไทย จำกัด
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  201-204 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง ต.ลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 15:28:47
 • บมจ. บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขารัตนาธิเบศร์2
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  243 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 15:09:04
 • บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  1977-87 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 15:08:34
 • บริษัทนิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  74 ม.2 ถ.บางนา-ตราด กม.21 ต.จระเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ 10540
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 14:58:12
 • บ.นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  74 ม. 2 ถ.บางนา-ตราด กม.21 ต.บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 14:55:48
 • สำนักงานป้องกันและบำบัดการเสพติดแห่งชาติ
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  ชั้น 7 - เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 14:38:37
 • บริษัทไทยโคะอิโท จำกัด
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  370 ม. 17 ถ.นิคมบางพลี ต.บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 14:33:39
 • สำนักงานสรรพสามิตพระนครศรีอยุธยา1
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  45 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 14:29:10
 • ป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 14:14:54
6/110