• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สำนักงานป้องกันและบำบัดการเสพติดแห่งชาติ
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  ชั้น 7 - เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 14:38:37
 • บริษัทไทยโคะอิโท จำกัด
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  370 ม. 17 ถ.นิคมบางพลี ต.บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 14:33:39
 • สำนักงานสรรพสามิตพระนครศรีอยุธยา1
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  45 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 14:29:10
 • ป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 14:14:54
 • เขตห้วยขวาง
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  2 ถ.ประชาอุทิศ ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 14:06:33
 • Umicore frecious Metals(Thailamd) std.
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  22 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 14:01:09
 • บริษัทฟาบริเนทจำกัด
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  5/6 ถ.พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 14:00:32
 • บมจ.แอลพีเอ็นดีเวลลอปเมนต์
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  1168/109 ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร -
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 13:55:55
 • ยูนิแลมป์
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  25 11 บ้านสร้าง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 11:33:22
 • บมจ.ไอซีเอส
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  38 ซอยสุขาภิบาล ดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 11:30:12
 • บริษัท เอฟแอนด์เอ็นแดรี่ส์(ประเะทศไทย)
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  668 4 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 11:23:12
 • บริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  97/11 ถ.ราชดำริ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 11:09:32
6/109