รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สำนักงาน
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

72/1-3 ถ.ฉลองกรุง31 ลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บ.Q-Power Engineering

16 ม.2 พิมพา บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บมจ.ไออาร์พีซี

299 ม.5 ถ.สุขุมวิท เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 21000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บจ.ชัยบูรณ์บราเดอร์ส

26/9 ม.3 ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
สมิหลา ไทมส์

41 ถ.คลองเรียน2 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บ.เคซีแอล เทรดดิ้ง

84 ม.6 ถ.พระราม2 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บ.ซัมมิท สเตียริง วีล

92 ม.14 ซ.กิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต25

ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บ.เอกชัย สาลี่สุพรรณ

222/2 ม.5 ถ.สุพรรณ-บางบัวทอง ท่าระหัด เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บ.เคซีแอล เทรดดิ้ง

84 ม.6 ถ.พระราม2 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บ.อู่เรือ มารีน แอ็ดมีไทย

71/10 ม.1 บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บมจ.แพ็คฟู้ด

320 ถ.สุนอนันต์ ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80370

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558