รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สำนักงาน
บจ.ชัยบูรณ์บราเดอร์ส

26/9 ม.3 ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
สมิหลา ไทมส์

41 ถ.คลองเรียน2 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บ.เคซีแอล เทรดดิ้ง

84 ม.6 ถ.พระราม2 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บ.ซัมมิท สเตียริง วีล

92 ม.14 ซ.กิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต25

ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บ.เอกชัย สาลี่สุพรรณ

222/2 ม.5 ถ.สุพรรณ-บางบัวทอง ท่าระหัด เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บ.เคซีแอล เทรดดิ้ง

84 ม.6 ถ.พระราม2 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บ.อู่เรือ มารีน แอ็ดมีไทย

71/10 ม.1 บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บมจ.แพ็คฟู้ด

320 ถ.สุนอนันต์ ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80370

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
ไปรษณีย์เขต4

294 ถ.ศูนย์ราขการ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
ไปรษณีย์เขต9

หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

สำนักงาน
บจก.เวทโปรดักส์แอนด์คอนซัลแตนท์

3300/121 ตึกช้างอาคารบี ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558