รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลภูผาม่าน

39 1 ถ.หนองเขียด-วังสวาบ ภูผาม่าน ชุมแพ ขอนแก่น 40350

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 04 กันยายน 2561

โรงพยาบาล
บัานพังสิงห์

313 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80290

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2561

โรงพยาบาล
บ้านไร่

307 ม.1 ถ.- บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 61140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยสบสลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่

27 หมู่ที่ 5- ถ.บ้านหนองไผ่ หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 05 กรกฎาคม 2561

โรงพยาบาล
รพ.สต.บ้านขอนหาด

หมู่ที่ 1 ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 04 กรกฎาคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิกุล

ม.4 วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก 65130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2550

วันที่ลงทะเบียน: 04 กรกฎาคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลวังโป่ง

116 ม.13 วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ 67240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนอกเมือง

หมู่ 5 บ้านตะตึงไถง นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 07 มิถุนายน 2561

โรงพยาบาล
รพ.สต บ้านหัวถนน

125 หมู่9 เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง 93000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 26 พฤษภาคม 2561

โรงพยาบาล
ดอกคำใต้

225 ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ พะเยา 56120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2555

วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤษภาคม 2561

โรงพยาบาล
คลองหอยโข่ง

21 1 ถ.- คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 90230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤษภาคม 2561

โรงพยาบาล
เซนต์เมรี่

807 ถ. ถ.มิตรภาพ หนองคาย ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 13 พฤษภาคม 2561