รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
รพ.สต.บ้านใหญ่

รพ.สต.บ้านใหญ่ ตำบลครบุรี อำเภ ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา 30250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 14 กันยายน 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องธาร

139/1 6 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 13 กันยายน 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำฮี

หมู่ที่ 3 - ถ.- ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร 35000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 12 กันยายน 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลภูผาม่าน

39 1 ถ.หนองเขียด-วังสวาบ ภูผาม่าน ชุมแพ ขอนแก่น 40350

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 04 กันยายน 2561

โรงพยาบาล
บัานพังสิงห์

313 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80290

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2561

โรงพยาบาล
บ้านไร่

307 ม.1 ถ.- บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 61140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยสบสลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่

27 หมู่ที่ 5- ถ.บ้านหนองไผ่ หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 05 กรกฎาคม 2561

โรงพยาบาล
รพ.สต.บ้านขอนหาด

หมู่ที่ 1 ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 04 กรกฎาคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิกุล

ม.4 วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก 65130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2550

วันที่ลงทะเบียน: 04 กรกฎาคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลวังโป่ง

116 ม.13 วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ 67240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนอกเมือง

หมู่ 5 บ้านตะตึงไถง นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 07 มิถุนายน 2561

โรงพยาบาล
รพ.สต บ้านหัวถนน

125 หมู่9 เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง 93000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 26 พฤษภาคม 2561