รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนอกเมือง

หมู่ 5 บ้านตะตึงไถง นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 07 มิถุนายน 2561

โรงพยาบาล
รพ.สต บ้านหัวถนน

125 หมู่9 เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง 93000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 26 พฤษภาคม 2561

โรงพยาบาล
ดอกคำใต้

225 ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ พะเยา 56120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2555

วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤษภาคม 2561

โรงพยาบาล
คลองหอยโข่ง

21 1 ถ.- คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 90230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤษภาคม 2561

โรงพยาบาล
เซนต์เมรี่

807 ถ. ถ.มิตรภาพ หนองคาย ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 13 พฤษภาคม 2561

โรงพยาบาล

247 9 ถ.9 ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์ 32140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 10 พฤษภาคม 2561

โรงพยาบาล
คลินิกช่วยเลิกบุหรี่โรงพยาบาลแม่สรวย

108 13 ถ.เชียงราย - เชียงใหม่ แม่พริก แม่สรวย เชียงราย 57180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 09 พฤษภาคม 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเหลือง

47 บ้านเมืองราม หมู่ 4 ถ.แสงดาว ห้วยสอน นาเหลือง เวียงสา น่าน 55110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 07 พฤษภาคม 2561

โรงพยาบาล
คลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลสตูล

55/1 ถ.หัตถกรรมศึกษา พิมาน เมืองสตูล สตูล 91000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 04 พฤษภาคม 2561

โรงพยาบาล
ตำรวจ

492/1 - ถ.พระราม 1 ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 03 พฤษภาคม 2561

โรงพยาบาล
หน่วยงานสุขภาพจิตและยาเสพติด

86 ม.1 กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี 94230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2546

วันที่ลงทะเบียน: 27 เมษายน 2561

โรงพยาบาล
ศูนย์บริการสาธารณสุข56ทับเจริญ

43/1 ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 06 เมษายน 2561