รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
มิชชั่นภูเก็ต

4/1 ถ.เทพกระษัตรี รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู่ 3 บางคูรัด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี 11110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 พฤษภาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลกะพ้อ

86 1 ถ.- กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี 94230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2549

วันที่ลงทะเบียน: 03 พฤษภาคม 2560

โรงพยาบาล
หน่วยงานสุขภาพจิตและยาเสพติ โรงพยาบาลกะพ้อ

86 1 ถ.- ต.กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี 94230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2549

วันที่ลงทะเบียน: 03 พฤษภาคม 2560

โรงพยาบาล
หน่วยบริการสาธารณสุขด้านเวชกรรมฟื้นฟู เทศบาลเมืองสะเตงนอก เครือข่ายโรงพยาบาลยะลา

ที่ทำการเทศบาลเมืองสะเตงนอก (ห 199 หมู่ 6 ถ.ร่มเกล้า สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา 95000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2559

วันที่ลงทะเบียน: 02 พฤษภาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตก

หมู่ที่ 4 - ถ.- ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา 90210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 27 เมษายน 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำนำ้บัง

8 ถ.วิเชียรบุรี-เพชรบูรณ์ นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2560

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลยะลา

กลุ่มงานจิตเวช 152 ถ.สิโรรส สะเตง เบตง ยะลา 95000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำปั้ว

170 หมู่ที่ 3 น้ำปั้ว เวียงสา น่าน 55110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 30 มีนาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำปั้ว

170 หมู่ที่ 3 น้ำปั้ว เวียงสา น่าน 55110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 30 มีนาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลดอนเจดีย์

747 หมู่ 5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจ 747 ม.5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2555

วันที่ลงทะเบียน: 28 มีนาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งน้ำวน

ม.6 - ถ.- คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2554

วันที่ลงทะเบียน: 27 มีนาคม 2560