• ทั่วไป
  1,111
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,928
 • สำนักงาน
  1,301
 • โรงเรียน
  1,333
 • วัด
  35
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  102
 • สถานที่ราชการ
  131
 • อื่นๆ
  162
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงพยาบาลปะทิว
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่7 บางสน ปะทิว ชุมพร 86160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กุมภาพันธ์ 2559 09:21:23
 • วชิระภูเก็ต
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  353 - ถ.เยาวราช ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 ธันวาคม 2558 11:19:06
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านใหม่
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  30/5 ม.1 ถ.เพชรเกษม บ้านใหม่ สามพราน นครปฐม 73110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 ตุลาคม 2558 15:56:33
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหว้าทอง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  141 ม.1 ต.หว้าทอง หว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น 40150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2552
  วันที่ลงทะเบียน :
  05 ตุลาคม 2558 14:44:27
 • บ้านหลวง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  191 ถ.น่าน-พะเยา สวด บ้านหลวง น่าน 55190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  30 กันยายน 2558 13:08:39
 • รพ.สต.หว้าทอง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  141 ม.1 หว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น 40150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 สิงหาคม 2558 18:24:38
 • โรงพยาบาลหัวไทร
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  16 ม.4 - ถ.นครศร๊-หัวไทร หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช 80170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2553
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 สิงหาคม 2558 09:57:26
 • โรงพยาบาลบ้านธิ
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  265 ต.บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน 51110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 14:13:50
 • โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  54 ม.15 ต.ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 57210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 14:04:33
 • โรงพยาบาลปากพลี
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  233 ม.4 ต.ปากพลี ปากพลี นครนายก 26130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 13:40:13
 • โรงพยาบาลคำม่วง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  92 ม. 10 ต.ทุ่งคลอง คำม่วง กาฬสินธุ์ 46180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 13:30:12
 • โรงพยาบาลธวัชบรี
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  172 ม.3 ต.ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 13:13:17
7/161