รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผำ

4 โนนสว่าง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุ่มเม่า

1 เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2560

โรงพยาบาล
รพ.สต.บ้านเขวาตะคลอง

120 2 ถ.- ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลานดอกไม้

64 6 ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 65000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองบัว

เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2560

โรงพยาบาล
รพ.สต.บ้านสนามชัย

ต.เหล่าหลวง เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2560

โรงพยาบาล
รพ.สต.บ้านฝาง

87 ม.11 ต.บ้านฝาง บ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2560

โรงพยาบาล
มิชชั่นภูเก็ต

4/1 ถ.เทพกระษัตรี รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู่ 3 บางคูรัด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี 11110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 พฤษภาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลกะพ้อ

86 1 ถ.- กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี 94230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2549

วันที่ลงทะเบียน: 03 พฤษภาคม 2560

โรงพยาบาล
หน่วยงานสุขภาพจิตและยาเสพติ โรงพยาบาลกะพ้อ

86 1 ถ.- ต.กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี 94230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2549

วันที่ลงทะเบียน: 03 พฤษภาคม 2560

โรงพยาบาล
หน่วยบริการสาธารณสุขด้านเวชกรรมฟื้นฟู เทศบาลเมืองสะเตงนอก เครือข่ายโรงพยาบาลยะลา

ที่ทำการเทศบาลเมืองสะเตงนอก (ห 199 หมู่ 6 ถ.ร่มเกล้า สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา 95000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2559

วันที่ลงทะเบียน: 02 พฤษภาคม 2560