• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงพยาบาลชุมตาบง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  189 ม.7 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 60150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  20 กุมภาพันธ์ 2560 13:21:27
 • โรงพยาบาลชุมตาบง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  189 ม.7 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 60150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  20 กุมภาพันธ์ 2560 13:18:50
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวินพระบาท
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ 10 ถ.ท่าอุเทน-นครพนม เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม 48120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  20 กุมภาพันธ์ 2560 10:51:57
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยบุรี
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  - 1 ถ.- ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม 48120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 กุมภาพันธ์ 2560 12:54:25
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคันนา
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  247 5 ถ.- ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์ 32140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 กุมภาพันธ์ 2560 12:14:29
 • โรงพยาบาลเอกชัย
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  99/9 หมู่ 4 ถ.เอกชัย โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  26 มกราคม 2560 11:03:44
 • โรงพยาบาลเอกชัย
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  99/9 หมู่ 4 ถ.เอกชัย โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  26 มกราคม 2560 10:41:57
 • โรงพยาบาลปากช่องนานา
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  400 ถ.มิตรภาพ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  20 ธันวาคม 2559 16:00:43
 • ปากช่องนานา
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  400 ถ.มิตรภาพ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  20 ธันวาคม 2559 15:57:54
 • โรงพยาบาลกาบัง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  205 5 ถ.ลาแล กาบัง กาบัง ยะลา 95120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 พฤศจิกายน 2559 23:40:15
 • โรงพยาบาลจะแนะ
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  255/6 ม.2 ถ.- จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 96220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 ตุลาคม 2559 09:35:56
 • คลินิกทันตกรรมสไมล์ลี่สไมล์
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  131 ถ.อิสรภาพ สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กันยายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 กันยายน 2559 12:59:16
7/165