รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
ยาเสพติด เเละคลีนิคเลิกบุหรี่

รพ.สุไหงปาดี, ที่อยู่ 334 รพ.สุไหงปาดี ถ.รพ.สุไหงปาดี, ถ.จารุเสถียร ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 96140 เบอร์โท

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2560

โรงพยาบาล
ยาเสพติด คลีนิคเลิกบุหรี่

334 หมู่ 1 ถนนจารุเสถียร ตำบลป 1 ถ.จารุเสถียร ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 96140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวหนอง

หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 02 มิถุนายน 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกุง

หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 02 มิถุนายน 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองอ่าง

หมู่ที่ 1 ตำบลกำแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 02 มิถุนายน 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมัน

หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 02 มิถุนายน 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย

หมู่ที่ 3 ถ.หน้าโรงพยาบาล เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 02 มิถุนายน 2560

โรงพยาบาล
รพ.สต.บ้านดงมัน

หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 01 มิถุนายน 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่

หมู่ที่ 6 - ถ.- สิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2560

โรงพยาบาล
รพ.สต.บ้านหนองสิม ตำบลกู่กาสิงห์

หมู่ที่ 9 กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำ้้อ้อม

หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 8 น้ำ้อ้อม เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2560

โรงพยาบาล
รพ.สต.บ้านแจ่มอารมณ์ ตำบลดงครั่งใหญ่

หมู่ที่ 7 ตำบลดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2560